Säveåns landskap

Säveåns vattensystem är särskilt värdefullt ur både naturvårds-, kulturmiljö- och fiskesynpunkt. Västarvet och Länsstyrelsen arbetade tillsammans för att bevara och hållbart nyttja området. Här hittar du dokumentationen från projektet som nu är avslutat.

Här hittar du rapporter från projektet:

Rapport 1: 
Säveåns landskap - En natur- och kulturstudie

Rapport 2: 
Säveåns Landskap - Pilotprojekt för regional implementering av europeiska landskapskonventionen, Västra Götalands län

Rapport 3: 
Säveåns landskap: Landskapet som resurs i integrationsarbetet

Senast uppdaterad: 2017-11-29 12:54