Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Landskapet som alternativ lärmiljö

Vy från Rannebergen. Foto Anders M Nilsson

Landskapet som alternativ lärmiljö var ett delprojekt inom Folkbildning och kultur i samverkan. Folkbildning och kultur i samverkan innebär att folkhögskolor och kulturinstitutioner i Göteborg ska skapa samverkansprocesser där utbytet mellan kulturen och folkbildningen är i fokus.

Ett framtidsinriktat utbyte mellan kultur och folkbildning

Projektet Landskapet som alternativ lärmiljö är ett delprojekt inom Folkbildning och kultur i samverkan. Folkbildning och kultur i samverkan innebär att folkhögskolor och kulturinstitutioner i Göteborg ska skapa samverkansprocesser där utbytet mellan kulturen och folkbildningen är i fokus. Samverkan ska syfta till:

• Ett vidgat deltagande i kulturlivet

• En utveckling av kapaciteter i betydelsen bättre och bredare resursutnyttjande av kulturverksamheterna

• Ett ökat medskapande i betydelsen forma verksamheten av ochmed invånarna

• En utveckling av metoder och pedagogiska redskap som syftar till att nyttja kultur i läroprocesser

Ett samarbete mellan högskolor och kulturinstitutioner

I samverkan ingår fem folkhögskolor och fem kulturinstitutioner. Folkhögskolorna är: Angereds folkhögskola, Finska mångkulturella folkhögskolan, Göteborgs folkhögskola, Kvinnofolkhögskolan och Arbetarrörelsens folkhögskola i Göteborg. Kulturinstitutionerna är: AngeredsTeater, Göteborgs Operan, Göteborgs Symfoniker, Västarvet och Kultur i Väst.

Arbetet startades upp efter sommaren 2013. Under hösten 2013 och våren 2014 har en processledare från Kultursekretariatet hållit ihop arbetet.

Från och med hösten 2014 kommer de deltagande folkhögskolorna och kulturinstitutionerna i Folkbildning och kultur i samverkan ta ett större ansvar och driva arbetet framåt själva. Tillsammans kommer de att upprätta samverkansplaner på årsbasis med gemensamma aktiviteter.

Projektet/utbildningen är genomfört av Västarvet:

Anders M Nilsson, Utvecklare/Projektledare
Leif Lithander, Biolog
Åsa Holmberg, Geolog
Johannes Daun, Historiker
Carina Carlsson, Byggnadsantikvarie
Tobias Havaas, Hemslöjdskonsulent

Dokumentation

Projektrapport

Landskapet som alternativ lärmiljö 2014-2015 - för utskrift

Project Report in English

Click here to download the report on Landscape as an alternative learning environment (print version)

Relaterat studiematerial


Liv i sjö

En praktisk handledning med beskrivningar av de djur du kan finna i sjöar och dammar. Ta med häftet Liv i sjö ut i fält eller använd det när ni kommit tillbaka och undersöker vad ni hittat. 

Hämta Liv i sjö (Pdf-dokument 2 MB)

Liv i löv

Med hjälp av detta material kan du själv hålla lektionen Liv i löv. Gå utanför knuten, samla in  förna, sålla och sätt i gång att leta efter alla spännande kryp. I häftet får du reda på hur du ska gå tillväga och vad det är du hittar. 

Hämta Liv i löv (Pdf-dokument 1.80 MB)

Vandring längs Lärjeån

Vandring längs Lärjeån med tema Förhistoriska och historiska perspektiv på människa, jordbruk och natur.

Klicka här för att ladda ned Vandring längs Lärjeån (pdf)

För mer information:

Anders M Nilsson, Västarvet
Utvecklare
Mobil: 0704-81 67 64
E-post: anders.m.nilsson(a)vgregion.se

Senast uppdaterad: 2017-03-03 11:18