Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Utveckling och processtöd

Förvaltningen för kulturutveckling arbetar med regionalt utvecklingsarbete inom natur- och kulturarvsområdet. Ambitionen är att stödja och främja projekt och verksamheter och att vara en närvarande resurs i Västra Götalandsregionens samtliga 49 kommuner.

Hållbar samhällsutveckling

Ett brukat natur- och kulturarv har stor potential att bidra till utveckling av platser och kommuner för hela Västra Götalandsregionen. För att det skall ske krävs en samverkan mellan olika aktörer - men också att natur- och kulturarvsfrågorna får en utökad plats i kommunernas utvecklingsstrategier. Förvaltningen för kulturutvecklings regionutvecklare är ett stöd i detta arbete. Tillsammans kan vi skapa förutsättningar för platsutveckling som bygger på lokala traditioner och historia, ökad näring och turism.

Vi har stor vana och lång erfarenhet av att driva processer och kan hjälpa till med framtagande av planer och strategier, vi kan hålla i workshops och tankesmedjor samt hjälpa till att hitta finansiering. 

Vi kan:

  • Fungera som bollplank för en kommun eller organisationers utvecklingsprojekt
  • Bidra med en regional överblick och koppla ihop er med andra aktörer och nätverk
  • Vara en kontaktyta till Förvaltningen för kulturutvecklings hela specialistkompetens
  • Koppla samman lokala initiativ med regionala strategier och program

Platsutveckling i praktiken

Hållbar platsutveckling sker i samverkan och innebär att lyfta fram unika värden och skapa långsiktig attraktivitet för platser, orter och städer.
Senast uppdaterad: 2016-05-17 15:45