Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Matslöjd och slöjdmat

Barn och kvinna som tillverkar vispar ute i naturen.
Fotograf: Nils Keyland, Nordiska museet

Mat är det övergripande tema som Västarvets hemslöjdskonsulenter arbetat med under 2018 och fortsätter med under 2019. Det visar sig i kurser och evenemang vi medverkar i. Varför? För att slöjd och mat har en urgammal kärleksaffär, så klart.

Förhållandet mellan mat och slöjd är historiskt sett sammanflätat, där det ena på olika sätt präglar och förutsätter det andra. Kort och gott ett immateriellt kulturarv som går tillbaka till människans mest grundläggande behov, men kanske också lusten att sätta guldkant på tillvaron.

Slöjd skulle kunna beskrivas som det ena av en självhushållande bondebefolknings två ben, där det andra givetvis är jordbruket. Utan mat hade människan inte orkat slöjda, men hade jordbruket kunnat äga rum utan slöjd? Knappast. Ådern av ett tillyxat rotben möjliggjorde sådden i det tidiga jordbruket, och med två träkäppar sammanlänkade med ålskinn tröskades kornen. Grädden skiljdes från mjölken med hjälp av trätråg och en för ändamålet formad trästicka. Mjölk silades i sildukar av tagel, sillen köptes i tunnor av bok, lingonen plockades i kontar av näver. Kräklor, slafat och ölgås- några av oräkneliga ord som beskriver ett slöjdat föremål med en specifik uppgift runt matens tillredning, förvaring eller inmundigande.

Spår av slöjd i maten, och tvärtom

Spåren av slöjd har kunnat avläsas i maten. Till exempel kan den bundna strukturen i en ostkorg av hedaredstyp även synas på den färdiga osten. Smöret formades inför kalas med en smörsticka, och hålens inbördes ordning i en brödkaka bestämdes av den slöjdade brödnaggen.

Fenomenet är givetvis inte unikt för Skandinavien, utan är något som följt människan sedan begynnelsen; genom vandringar över kontinenter och tidsepoker. Många möjligheter till gemenskap finns runt en kokande gryta eller ett brödbak, många samtal kring olika matlagningsseder och till dem knutna föremål väntar där matos sprider sig och slevar täljs.

Vi planerar fokusera på slöjd kopplad till mat, och gärna sådana som kan vara någorlunda lätta att relatera till. Även om vi utgår ifrån kulturarvet, är vi måna om att förankra insatserna i samtiden genom att de ska kännas relevanta. Slöjd och att få göra själv med enkla redskap och material är hetare än på länge, varför vårt fokus inte ligger på det museala och livet ”förr i tiden”.

Gamla traditioner, ny nyfikenhet

Däremot är vi övertygade om att urgamla slöjdtraditioner, liksom recept och jordnära mathantverk, kan letas fram ur skuggorna och väcka nyfikenhet hos människor för att de känns intressanta idag. Mattemat kommer genomsyra satsningar i samband med Rekofestivalen och Glupsk på Dalsland. Mat blir också temat för årets Midvinterfest på Bohusläns museum, där slöjdare bjuds in att visa och sälja sina alster.

Lokal mat och mathantverk har kommit långt när det gäller att nå ut med berättelser som förtydligar identiteten hos platser och människor. Utifrån bland annat Farokonventionen och Unescos Konvention för det immateriella kulturarvet görs i dag insatser för revitalisering och spridning av kunskaper runt lokala mattraditioner, och med vår kunskap runt slöjd tror vi oss ha en spelbricka som väl kompletterar detta arbete. Därför gifter vi i år samman maten och slöjden. I slöjd kan du förvara mat, med slöjd kan du laga mat och slöjd smakar gott i munnen!

Några aktiviteter under året:

  • Under REKO på Nääs satsar vi extra på maten och mathantverket i år genom ett nytt samarbete med Garveriet i Floda som sköter servering och mathantverk.
    Med Skeduppropet slår vi ett slag för att fler ska börja eller utveckla sitt skedtäljande. 
  • Det pågår också ett äggostprojekt, där äggostmakare och de som kan eller vill lära sig tillverka äggostformar samarbetar och lär sig teknikerna bakom den täljda äggostformen. 

Aktuella aktiviteter

Senast uppdaterad: 2019-04-24 13:00