Handen och hjärnan

tälja morot

Ett seminarium om förhållandet mellan hand och hjärna med handkirurg Göran Lundborg, Sloydtrukk, Västarvet, Mötesplats Steneby, Konsthantverkscentrum och Folkuniversitetet under Vetenskapsfestivalen 5 april 15-17 på Göteborgs Universitet - Pedagogen.

Människans hand lyfts av samtida forskare fram som avgörande för hjärnan, inte minst för de kognitiva förmågorna. Går vi mot en ny renässans för handen i samhället? Närmar vi oss slutet på ifrågasättandet av de praktiska ämnenas värde i skolan?  Välkommen till ett seminarium om Handen och Hjärnan! Praktiska inslag utlovas, under dagen erbjuds prova-på med Sloydtrukk.

Göran Lundborg är professor emeritus vid Lunds universitet och tidigare överläkare vid Handkirurgiska kliniken vid Skånes universitetssjukhus i Malmö. Han har i sin forskning framför allt intresserat sig för samspelet mellan hand och hjärna. I sin senaste bok Handen och hjärnan: Från Lucys tumme till den tankestyrda robothanden (Atlantis 2011) ger han en bred skildring av händernas betydelse i våra liv, liksom inom evolutionen, konsten, musiken och litteraturen.

Så här avslutar han en artikel för Pedagogiska Magasinet 2016:
”Det är angeläget att handens intelligens och möjligheter inte underskattas och nedprioriteras utan i stället tillvaratas och uppmuntras. Det är samhällets och skolans uppgift att finna en rimlig balans mellan handens och teknikens möjligheter så att handens förmåga, kunskap och samlade erfarenheter får fortsätta att spela en huvudroll i våra liv som biologiska varelser. Ett stort ansvar faller härvidlag på skolan, som i sitt ämnesutbud måste värna om handens kreativitet, så att ämnen som bild, musik och slöjd får en framträdande roll i undervisningen.”

Sloydtrukk är en rullande verkstad, ett slöjdlab och ett allmogestänkt rymdskepp för utvecklandet av materialbaserade superkrafter. Målet är att söka upp barn och mer fullvuxna där de finns, och tillsammans med dem undersöka potentialen i våra händer och möjligheten i de material vi har omkring oss.

Det handlar om kreativt skapande och tekniska innovationer, men också om grundläggande insikter i resurshushållning, produktionskedjor och den magiska förvandling som sker när material från grannskapet förädlas och blir… ja, vad blir det? Små konstverk och vardagsföremål förmodligen. Men framför allt är det processen som är målet, det stärkta självförtroendet och insikterna om att du, jag och alla kan omskapa världen på ett sätt som är konstruktivt och hållbart. Sloydtrukk skapades 2018 som ett samarbete mellan projektägaren Not Quite, Mötesplats Steneby, Åmåls kommun, Bengtsfors kommun samt Västarvet.

Efter Görans föreläsning blir det panelsamtal med dessa stjärnor: 

  • Mårten Medbo, keramiker och doktor i konsthantverk
  • Helena Hansson,  doktorand HDK “Frugal innovation” 
  • Statira Jazayeri, textildesigner/ konsthantverkare
  • Elina Holmgren, slöjdlärare, slöjdare och handledare i Sloydtrukk
  • Och givetvis Göran Lundborg själv.
Senast uppdaterad: 2019-03-20 10:18