Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Kan själv utvidgas till Norrbotten

Västarvets Kan själv! handlar inte bara om göra utställningar, utan också om utveckling av pedagogik för de allra minsta barnen. Projektet utvidgades 2014 genom ett samarbete med Norrbottens museum som lanserade Norrbottens första Kan själv! utställning 2015..

Vi söker nya sätt att tänka

- Vi befinner oss i en utvecklingsfas där vi söker nya sätt att tänka och arbeta kring metodik, utställningar, pedagogik, målgrupp och delaktighet. Därför har samarbete med Västarvet varit mycket givande.

Så säger Katali Jarefjäll och Ida Renlund på Norrbottens museum om samarbetet kring Kan själv pedagogiken med Ida Lagnander, pedagog på Västarvet.

Västarvet har varit prestigelösa och Ida Lagnander har delat med sig av sina värdefulla erfarenheter. Hon har också gett feedback och svar på våra frågor och varit tillgänglig så snart vi behövt. Hon har varit och är en inspiratör men har även uppmuntrat oss till att hitta vårt eget sätt att arbeta, inte enbart kopiera, fortsätter de.

De minsta barnens rätt till kultur

Kan själv! är ett pedagogiskt utvecklingsarbete i syfte att synliggöra de minsta barnen och deras rätt till kultur. Vi arbetar i enlighet med FNs konvention om barnets rättigheter för att tillgodose de allra minsta barnens rätt till deltagande och inflytande. Västarvet har sedan 2006 tagit fram utställningar och ett pedagogiskt program med målgruppen barn 0-2 år i samarbete med barn på flera olika förskolor. Hittills har Kan själv utställningarna visats på 37 olika platser.

Den första Kan själv! utställningen nominerades till Årets utställning 2011. Utställningen produceras inom ramen för Västarvets turnerande verksamhet Utställningen kommer Samarbetet mellan Norrbottens museum och Västarvet började efter att Katali Jarefjäll hört en föreläsning av Västarvets Ida Lagnander.

- Vi berättar gärna för andra om vårt samarbete, säger Katali. Det har varit mycket gott. Västarvet har haft fokus på att se möjligheterna, inte eventuella hinder. Vi kommer inte att kopiera Västarvets utställning. Vi vill istället göra en egen ”Kan själv!”-utställning, med Västarvets projektmodell som förlaga, säger Katali Jarefjäl.

Vill uppmuntra till samarbete

Samarbetet inleddes med att Ida Lagnander reste upp till Norrbottens museum och höll en föreläsning som blev mycket uppskattad av museets personal och ledning samt pedagoger från länet.

- Vi är förvånade att inte fler museer drar nytta av varandras erfarenheter, att inte fler sådana typer av samarbeten pågår i Sverige. Vi museer borde dra nytta av varandra i mycket högre grad. Ingen tjänar ju på att ”uppfinna hjulet” gång på gång på gång. Vi vill uppmuntra till att se varandra som kollegor istället för konkurrenter, fortsätter Katali Jarefjäll.

Senast uppdaterad: 2020-01-30 11:58