Pedagogik och utställningar

Pedagogik och utställningar
Fotograf: Ian Schemper

Vi arbetar med turnerande utställningar och pedagogiska program runt om i hela Västra Götaland. Vår verksamhet bygger på samverkan med regionens 49 kommuner.

Alla människor har rätt till upplevelser – oavsett ålder och bakgrund. Vi utvecklar pedagogisk verksamhet med utgångspunkt i Barnkonventionen och FN:s deklaration om mänskliga rättigheter. Vår pedagogiska idé bygger på ett av och med-perspektiv där barn och ungdomar får möjlighet att själva vara med att skapa och påverka innehållet.

Vi samarbetar bland annat med kommuner, föreningar, företag och kulturutövare och våra utställningar och pedagogiska program turnerar runt om i hela Västra Götaland.

Senast uppdaterad: 2018-12-17 13:59