Byggnadsinventeringar & kulturmiljöprogram för Västra Götalands kommuner

Karta över Västra Götalands kommuner.

Här hittar du de byggnadsinventeringar och kulturmiljöunderlag som Västarvet producerat för Västra Götalands kommuner. Här ingår även material som Västarvets föregångare, Älvsborgs länsmuseum och Regionmuseum Västra Götaland, tagit fram. Än så länge har vi endast samlat material till ett litet antal av de totalt 49 kommuner som finns i regionen. Fler kommunsidor tillkommer framöver!

Senast uppdaterad: 2018-12-10 15:20