Verksamhetsområden

Konservatorer arbetar med inventering och katalogisering i en kyrka.

SVK:s kärnverksamhet är preventiv och inbegriper aktiv konservering, rådgivning, utbildning samt kursverksamhet. Våra målgrupper är främst det offentliga samhällets institutioner och verksamheter, inom Västra Götaland, men även privatpersoner, föreningar, företag och andra institutioner.

Metoder och tekniker för konservatorns olika arbeten är ofta desamma, men de olika verksamhetsområdenas behov och förutsättningar skiljer sig åt, till exempel genom lagstiftning och organisationsform. Här nedan presenterar vi några av de områden vi verkar inom.

Senast uppdaterad: 2018-03-14 11:01