Utbildnings- och kursverksamhet

SVK bedriver löpande undervisning för Konservatorprogrammet vid Göteborgs Universitet och tar emot praktikanter under konservatorsutbildning från utländska universitet.

Vi anordnar även skräddarsydda kurser kring förvaltning och vård av kulturhistoriska föremål och/eller samlingar, de kan till exempel vara för museernas samlingsansvariga och magasinspersonal, för konstintendenter eller för för personer som i sitt dagliga arbete hanterar konst utomhus. Kontakta oss för att diskutera era behov och önskemål.

Senast uppdaterad: 2017-11-29 12:52