Tjänster

SVK erbjuder en lång rad tjänster av olika slag inom bevarandeområdet. Här ryms bland annat preventiva åtgärder så som inventeringar, vårdplaner, katastrofberedskap och utbildning, samt konservering av alla typer av kulturhistoriska föremål, samlingar, byggnader och miljöer.

 

Senast uppdaterad: 2017-11-29 12:52