Pilgrimsled mellan Sverige och Norge

Vandring i björkskog

Västra Götalandsregionen är med i den nybildade nordiska föreningen för utvecklandet av St. Olofsleden - en av 33 godkända Europeiska leder på EU-nivå.

I september 2018 blev Västra Götalandsregionen medlem i den nybildade nordiska föreningen Association for the Route of St. Olav Ways (ACSOW).

Huvudsyftet med ACSOW är att utveckla och främja det gemensamma europeiska arvet genom St. Olofsleden, en pilgrimsled som sedan 2010 har status Europeisk kulturväg och är en av 33 av EU godkända Europeiska leder.

ACSOW kommer dessutom att samverka kring projekt, kommunikation, forskning och verksamhetsutveckling samt att skapa en kvalitetssäkrad och hållbar pilgrimsled mellan Norge och Sverige. Västra Götalandsregionen och Västarvet har en representant i ACSOWs styrelse.

Kontakt

Marie Fors
Västarvet, Utvecklare natur- och kulturturism
Tfn: 070-020 66 15
E-post: marie.c.fors@vgregion.se

Senast uppdaterad: 2019-02-18 13:49