Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Stärker besöksnäringen med produktutveckling

Vy över Dalsland. Foto: Lasse Forsberg

Turistrådet Västsverige och Västarvet genomför under 2016-2019 projektet Hållbar produktutveckling i Västsverige. Syftet är att stärka besöksnäringen genom att skapa kvalitets- och hållbarhetssäkrade produkter som kombinerar kulturupplevelser med vandring och cykling.

Kulturturism under utveckling

Det finns redan idag stor efterfrågan bland både svenska och utländska turister och researrangörer på produkter som kombinerar kulturupplevelser med vandring och cykling. Inom det nya projektet är tanken att också paketera dessa tillsammans med bekvämt boende och lokala måltidsupplevelser.

De leder som i första hand kommer att prioriteras är Ätradalsleden, lederna kring Göta kanal samt delar av pilgrimslederna i Västra Götalands län. Målet är att tillsammans med de exportmogna företagen som verkar i anslutning till lederna utveckla fler lönsamma turistupplevelser.

De andra utvalda områdena är Region Blekinge, Region Dalarna, Visit Uppland/Region Uppsala, Region Östergötland, Småland Turism AB, Tourism in Skåne, Västarvet/Region Västra Götaland samt fem kommuner i samverkan med Nordmalings kommun i Västerbotten som projektägare.

Nydanande samarbete stärker besöksnäringen i regionen

Projektets syfte är att stärka besöksnäringen i Västra Götaland genom att skapa kvalitets- och hållbarhetssäkrade produkter som kombinerar kulturupplevelser med vandring/cykling. Redan idag erbjuds ett visst utbud av detta, men marknaden är långt ifrån mättad. Framförallt råder det brist på den typ av produkter som kombinerar vadring/cykling med ett bekvämt boende, lokala måltidupplevelser och kulturella upplevelser.

Genom att säkerställa en god infrastruktur för vandring och cykling och kombinera den med utbudet från de exportmogna besöksnäringsföretag som verkar i anslutning till lederna, bör näringen kunna utveckla ett flertal lönsamma produkter som är attraktiva för såväl en svensk som utländsk målgrupp. Detta stärker den västsvenska besöksnäringen och ger positiva effekter för hela regionen.

Vi är jätteglada för denna möjlighet att ytterligare förstärka produktutvecklingen i regionen och ta fram konkurrenskraftiga vandrings- och cykelpaket. Vi vet att det finns en stark efterfrågan på detta såväl nationellt som internationellt, säger Marie Linde, vice vd Turistrådet Västsverige.


Tillväxtverket har beviljat totalt 3 miljoner kronor i stöd till projektet vars mätbara delmål är följande:

  • Antalet företag på världennivå som ingår i paketering och utveckling av cykel- och vandringsprodukter har ökat med 5 - 10 företag.
  • 20 nya kvalitet- och hållbarhetssäkrade produkter med koppling till nedanstående vandrings- och cykelleder har utvecklats inom projektet.
  • Fem vandringsleder som erbjuder ett attraktivt paketerat utbud som är redo för lansering på utlandsmarknaden.
  • Två cykelleder erbjuder ett attraktivt paketerat utbud som är redo för lansering på utlandsmarknaden
  • 10 företag som ingår i projektet har fått kvalitet- och hållbarhetsrådgivning genom Swedish Welcome.

För att ytterligare förstärka projektets fokus på kvalitet och hållbarhet kommer Swedish Welcome-rådgivning erbjudas medverkande företag som har behov av det.

Det finns en uttalad vilja från Västra Götalandsregionen att arbeta med besöksnäringen och att stärka samarbetet mellan Västarvet och Turistrådet Västsverige. Nu kommer detta att ske i arbetet med att utveckla produkter kopplade till natur- och kulturturism. Det är med bakgrund i detta, tillsammans med den tydliga efterfrågan på natur- och kulturturismprodukter som projektidén har arbetats fram, säger Marianne Dahlquist, förvaltningschef Västarvet.

Projektledning och kontakt

Projektet drivs av Västarvet och Turistrådet Västsverige gemensamt, med Västarvet som projektägare. Arbetet kommer att ske i nära samverkan med bland annat besöksnäringsföretag, lokala turismorganisationer, kommuner i Västsverige samt Skaraborgs, Fyrbodals och Sjuhärads kommunalförbund.

Beslutsmotivering från Tillväxtverket:

Aktuell ansökan uppfyller Tillväxtverkets samtliga kriterier i utlysningen Hållbar produktutveckling med fokus på natur- och kulturturism 2016-19. Ansökan är genomarbetad och har en bra balans mellan strategiska och operativa insatser. De planerade insatserna för att säkerställa hållbar utveckling av produkter, upplevelser och kompletta leveranskedjor är väl förankrade bland medverkande aktörer, medfinansiärer och samarbetspartners. Stödmottagaren (projektägaren) har de resurser och den kompetens som krävs för att driva komplexa utvecklingsprocesser parallellt på lokal och regional nivå med kopplingar till andra pågående insatser i regionen som kan skapa synergieffekter och bidra till en förstärkt besöksnäringsutveckling.

 

Vill du veta mer?

Marie Fors
projektledare, Västarvet 
Tfn: 070-020 66 15
marie.c.fors@vgregion.se  

Kontaktpersoner:

Marie Fors, projektledare Västarvet, 070-020 66 15, marie.c.fors@vgregion.se

Anders Nyqvist, biträdande projektledare Turistrådet Västsverige, 070 532 63 41, anders.nyqvist@vastsverige.com

Ulrika Nisser, projektansvarig Hållbar destinationsutveckling Tillväxtverket, 08-681 65 55, ulrika.nisser@tillvaxtverket.se

Styrgrupp

Projektets styrgrupp består av två tjänstemän vardera från ledningarna för Turistrådet och Västarvet samt tre företagsrepresentanter; en från en boendeanläggning, en från ett aktivitetsföretag och en från en sevärdhet.

Referensgrupp

Projektet har även en referensgrupp med representanter från kommunalförbunden och ytterligare fem företag.

Senast uppdaterad: 2017-11-29 12:54