Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Tigrinja

ቨስትኣርቨት – ወረዳ ዊ ምምሕዳር ቨስትራ የታላንድ ቨስታኣርቨት ክፍሊ ስነ ፍጥረትን ቅርሲ ባህልን

ቨስትኣርቨትወረዳ ዊ ምምሕዳር ቨስትራ የታላንድ ቨስታኣርቨት ክፍሊ ስነ ፍጥረትን ቅርሲ ባህልን

መእተዊ: ናይ ቨስትኣርቨት ስራሓት ንክትፈልጡ ስለዝመጻእኩም ብድሓን ምጹ! ንሕና ኣብ ሃገር ሽወደን ዝዓበና ወረዳዊ ክፍሊ ምምሕዳር ኣብ ቨስትራየታላንድ ናይ ስነ ፍጥረትን ቅርሲ ባህልን ኢና።

ስፍሕ ዝበለ ጽሑፍ: ናይ ቨስትኣርቨት ስራሓት ድማ ስነፍጥረትን፤ ቅርሲ ባህልን ንኹሉ ንምሃብ እዩ። ኣብ ኩላተን ወረዳታት 49 ኮሙናትን ስነፍጥረትን፤ ቅርሲ ባህልን ንኹሉ ክርኣይን ብዲጂታልን ብኣካልን ክንዝርግሕ ኢና።

 

ሙዚየታትን ዕላማ ምብጻሕን

ቨስትኣርቨት ንሹዱሽተ ዕላማታት ምብጻሕ ኣብ ቨስታኣርቨት፤ ቨስታኣርቨት ሓላፍነት ናይ ሹዱሽተ ዝኾኑ ቦታታት ኣብ ወረዳ የታላንድ ይርከብ።

·        ፎረሽቪክስ ስራሕ፡ ካብ ሰሜንካርልስቦሪ ዝርከብ ሓደ ካብ ሽወደናዊ ኢንዳስተሪ መሰረት ዳርጋ 600 ዓመት ዝዕደሜኡ ታሪኽ ዘለዎ እዩ። ትሕዝቶ ምርኢታት ድማ ብዛዕባ ኣገባብ ስራሐት ኣበዚ ቦታ እዚ ግዜን ብዛዕባ ተቐማጦን ስርሖምን ይሕብር።

·        ናይ ዮተቦሪ ናይ ስነፍጥረት ሙዚየም ፡ናይ እዚ ከተማ አቲ ናይ ጥንቲ ሙዚየም ኮይኑ ድማ ብዛዕባ እንስሳታትን፤ስነፍጥረታትን፤ ምፍጣር ናይ ህይወትን፤ ባዮሊጂካዊ ፍልልያትን፤ጽንዓትን ብዝተፈላለየ ኣገባባታት ይሕብር። ንኣብነት ኣብዚ ሓደ አብ ምሉእ ዓለም ኣብዚ ጥራይ ዝርከብ ዝተገጣጠመ ዓቢ ሰማያዊ ዓሳ ኣሎ፤ ዓሳ ማልም፤ከምኡእውን ኣምበሰሳ ሲምባ፤ኣስከሬን ናይ ዳይናሶርስን ካልኦት ንኽትርእዮም ዝምስጡ ነገራት ይርከቡ። 

·         ኣብ ሙዚየም ለደስ፡ ኣብ ሰሜናዊ ዮተቦሪ ብዛዕባ ታሪኽ ናይ ዘመን  (ሚድል አይጅ) ክትፈልጡ ትኽእሉ።  ኣብዚ ብዙሓት ቅርጸ ኣርኪዮሎጂታትን ዝተዃዕቱን ኣብ ለደስ ይርከቡ- ንኣብነት ጫማታትን፤ገንዘብን፤ኣጽዋራትን፤ ናይ ገያሾ ምልክታትን ከምኡእውን ሓደሓደ ልሙዳት ኣቑሑታትን ይርከቡ።

·        ጽርበትን ክንክን ህንጻን፡ ኣብ ግቢ ነስ ኣብ ሌሩም ኮሙን ሕምብርቲ ፍልጠት ኣተኩሮኡ ብኢደ ጥበብ ዝስራሕን፤ ጽንዓትን ይሕብር። ኣብዚ ምኽሪ ብነጻ ንገዛን፤ንህንጻ፤ መጻሕፍቲ  ኣብ ቤት ንባብ ንምርካብን፤ ዝተፈላለዩ ምርኢታትን፤ ትምህርቲ ወይ ኮርስታት ወይ ድማ ብጽርበት ዝተሰርሑ ኣቑሑት ንምዕዳግን-ከምኡእውን ንህንጻ ዘድሊ ኣቑሑ ካብቲ ዱኳን ምዕዳግ ይከአል።      

·        ቪትሊከ ሙዚየም ፡አብ ታኑም ናይ ዓለም ውርሻ ኣብ ሰሜን ቦሁስለን ይርከብ። ብዝተፈላለዩ ነገራት ማለት በሓዩኢሊ በረድ፤ማይ፤ ንፋስ፤ዝተሓንጠጡ ኣብ ዓለም ፍሉጣት ኣእማን ይርከቡ። አብዚ ቦታ እዚ ድማ ናይ ብሮንዛዊ ክፍለ ዓመታት ህይወት ኣብ አብ ግዳም ንዕዘብ ።

·        ኣብ ቨነርስቦሪ ሙዚየም፡ ካብ ዝተላለዩ ቦታታት ዓለም ዝመጹ ጥንታውያንን ታሪኻውያን ኣቑሑ ይርከቡ። ኣብዚ ቦታ ድማ ኣሰራት ናይ 1800 ዘመን ዝነበሩ ጥንታውያን ቅርጽታት ንዕዘብ፤ ንኣብነት ናይ ግብጺ ናይ እምኒ  መቓብር፤ ኣዕዋፍ ካብ ኣፍሪቃን፤ ካብ ሃገር ቺናን ዝመጹ ቢያትታትን፤ኤውሮጳዊ ቅርስታትን፤እንስሳታት ናይ ሰሜን ኤውሮጳን፤ ከምኡድማ ማዕድናትን ይርከቡ።

 ነዞም ቦታታት ንምብጻሕ ወይ ንምርኣይ ብነጻ እዩ።

 

ኣውራጃዊ ስራሐት

ቨስትኣርቨት ስራሓቱ በዞም ኣብ ታሕቲ እነስፍሮም ሸሞንተ መደባት የካይድ

·        ኣርኪዮሎጂ፡ ቨስትኣርቨት ስራሓት ናይ ኣርክዮሎጂ ወይ ስነጥንቲ የካይድ፤ ንኣብነት መርመራታት፤ባህላዊ ታሪኻዊ ቅርጽታት ምድሪ፤መጽናዕትን ናይ ስነፍጥረት ዘጋጥም ሳዕቤናታትን የካይድ።

·        ክንክን ህንጻ ፡ቨስትኣርቨት ናይ ጥንታዊ ክፍሊ መልሲ ናይ ሕቶታት ብዛዕባ ባህላዊ ምህናጽ ኣባይትን፤ ኣገባብ ኣሰራርሓን መልሲ ይህብ። ንሳቶም ጥንቁቕን ብቑዕን ክእለት ናይ ምሕዳስን፤ ሓገዝ ናይ ምህናጽ ገንዘብን፤ቁጸጽርን፤ ስጉምትታትን፤ጸብጻብን ንካልኦት ነገራትን የካይዱ።

·        ምዕቃብ፡ ቨስት ሽወደናዊ መዕቀቢ ኣብ ጋመልሰታደን ኣብ ዮተቦሪ፤ ናይ ሃገር ሽወደን ዝዓበየ ክፍሊ መዕቀቢ እዩ።   ኣብዚ ንሓደ  ባህላውን ታሪኻውን ነገር ከተዕቅቦ፤ ከተዕርዮ ወይ  ምስእትደልን፤መደባት ንምውጻእ ከመይ ክግበር ከምዘለዎ ደገፋት ይህቡ።

 

·        ኣከባቢ ባህሊ፡ ባህላዊ ኣከባቢ ሓደ ካብቶም ኣገደስቲ ናይ ወረዳዊ መራኸቢ መርበብ እዩ -ንምቹእ ኩነታት ንምፍጣር ህይወት ይድግፍን፤መንነት ድማ ይፈጥር። ቨስትኣርቨት ብዝተፈላለዩ መንገድታት ብዛዕባ ስነፍጥረት -ባህላዊ ኣአከባብን ከም ናይ ሕብረተሰብ መደባት ንምውጻ ይሰርሕ።.

·        ኣከባቢ ስነፍጥረት፡ ብዛዕባ ኣከባቢ ስነፍጥረት ቨስትኣርቨት ብዛዕባ ሕቶታት ቅርጺ መሬት፤ዋጋ ናይ ስነፍጥረትን ከምኡእወን ትርጉም ናይ ነባሪ ምዕባሌ ናይ ሕብረተሰብ ይፈጥር።ናይ ቨስትኣርቨት ምሁራት ናይ ባዮሎጂ ስራሓቶም፤ ጸብጻብን፤ ወሳኔ ስራሓትን ፤ ከምኡእወን ምኽርን ደገፋትን ብተወሳኺ ድማ መርመራትን የካይዱ። ብተወሳኺ ድማ ኮርስታትን፤ ትምህርትን ይህቡ።

·         ምምሃርን ምርኢትን፤ቨስትኣርቨት ስራሓቱ መገሻ ብምክያድ፤ከምኡእውን መደባት ትምህርትን ኣብ ምሉእ ቨስተራ ዮታላንድ የካይድ። መሰረት ናይ ስራሕ ድማ ምስ እዘን 49 ኮሙናት ብመትሕብባር ይሰርሕ።

·        ኢደ ጥበብ፡ ቆንስላት ናይኢደ ጥበብ ኣብ ቨስትኣርቨት ምኽርን፤ካልኦት ትምህርትታትን፤ኮርስታትን ይህብ። ከምኡእውን  አገባብን-ደገፍ ናይ ምዕባሌን ፤ፕሮግራማትን፤ምርኢታትን፤መረባትን ፤ ኣብ ኣከባቢ ምሰዘለዉ ይገብሩ።ዕላማ ናይ እዚ ጉዳይ ድማ ንኹሉ ንመድጋፍን፤ ናይ ኩሎም ሰባት ክእለት ንምምዕባልን ብተወሳኺ ድማ ሓጎስን ደስታን ኣብ ኢደጥበብ ንምስፋንን እዩ።

·        ምዕባሌን ኣገባብ ደገፍን፡ ኣውራጃዊ ናይ ምምዕባል ስራሕን ኣብ ስነፍጥረትን፤ውርሻ ናይ ባህልን። እቲ ምንዮት ድማ ንዝተፈላለዩ ፕሮጀክትታት ንምድጋፍን፤ ስራሓትን ከምኡእውን ኣብ ቀረባ ኮንካ ኣብ ቨስተራ ዮታላንድ ኣውራጃ ምስ እዘን 49 ኮሙናት ተሓባቢርካ ንምስራሕ እዩ። 

 

ምምሕዳር

ቨስትኣርቨት ብፖለቲክ ዝምራሕ ማሕበር እዩ፤ስራሓቱ ድማ ካብ ክፍሊ ባህሊ ኮሚቴ ኣብ ኣውራጃ ቨስትራ ዮታላንድ ይወሃቦ።. ፖለቲከኛታት ኣየኖት ምርኢታትን፤  ክንደይ ዝርኣዩ ኣብ ሙዝየም  ከምዘለዎን ካልኦት ነገራትን ክርእዩን ክውስኑ ኣይፍቀደሎምን። ናይ ፖለቲከኛታት ስራሕ እቲ ስራሕ ብኸመይ ክካየድ ከምዘለዎ መምርሒጥራይ ይህቡ። እቲ ስራሕ ዝካየድ ድማ ብግብሪ ዝኣተወ ገንዘብን፤ብብዝተኻየደ ስራሓትን ዝኣተወ ገንዘብን፤ብተወሳኺ ድማ ብኻልኦት ወሃብቲ ስራሓት ዝመጸ ገንዘብን፤ ብጀካ ኣውራጃ  ቨስትራ ዮታላንድ። 

 

ዝተኣከቡ ኣቑሑት

ቨስትኣርቨት ብግምት ዓሰርተ ሓደ ሚልዮን ዝታአከቡ ኣቑሑት ኣለውዎ። እዚ ድማ ዲጂታል ኣቑሐታትን፤ከም ስእልታት፤ጭቡጣት ኣቑሑታትን፤ ንኣብነት ኣዕጽምቲ ናይ እንስሳታትን፤ከምኡእውን ብካይለ ወይ ብጭቃ  ዝተሰርሑን ቢየሰቲታት ኣብ አርኪዮሎጂክ መርመራ ኣብ ዝተገብረ እዋን ተረኺቦም ኣለዉ።እቶም ናይ ዲጂታል ዝተአከቡ ኣቑሑት ኣብ ናይ ዲጂታል ሙዝየም ክትረክቦም ትኽእል።

 

መእተዊ: ናይ ቨስትኣርቨት ስራሓት ንክትፈልጡ ስለዝመጻእኩም ብድሓን ምጹ! ንሕና ኣብ ሃገር ሽወደን ዝዓበና ወረዳዊ ክፍሊ ምምሕዳር ኣብ ቨስትራየታላንድ ናይ ስነ ፍጥረትን ቅርሲ ባህልን ኢና።

ስፍሕ ዝበለ ጽሑፍ: ናይ ቨስትኣርቨት ስራሓት ድማ ስነፍጥረትን፤ ቅርሲ ባህልን ንኹሉ ንምሃብ እዩ። ኣብ ኩላተን ወረዳታት 49 ኮሙናትን ስነፍጥረትን፤ ቅርሲ ባህልን ንኹሉ ክርኣይን ብዲጂታልን ብኣካልን ክንዝርግሕ ኢና።

 

ሙዚየታትን ዕላማ ምብጻሕን

ቨስትኣርቨት ንሹዱሽተ ዕላማታት ምብጻሕ ኣብ ቨስታኣርቨት፤ ቨስታኣርቨት ሓላፍነት ናይ ሹዱሽተ ዝኾኑ ቦታታት ኣብ ወረዳ የታላንድ ይርከብ።

·        ፎረሽቪክስ ስራሕ፡ ካብ ሰሜንካርልስቦሪ ዝርከብ ሓደ ካብ ሽወደናዊ ኢንዳስተሪ መሰረት ዳርጋ 600 ዓመት ዝዕደሜኡ ታሪኽ ዘለዎ እዩ። ትሕዝቶ ምርኢታት ድማ ብዛዕባ ኣገባብ ስራሐት ኣበዚ ቦታ እዚ ግዜን ብዛዕባ ተቐማጦን ስርሖምን ይሕብር።

·        ናይ ዮተቦሪ ናይ ስነፍጥረት ሙዚየም ፡ናይ እዚ ከተማ አቲ ናይ ጥንቲ ሙዚየም ኮይኑ ድማ ብዛዕባ እንስሳታትን፤ስነፍጥረታትን፤ ምፍጣር ናይ ህይወትን፤ ባዮሊጂካዊ ፍልልያትን፤ጽንዓትን ብዝተፈላለየ ኣገባባታት ይሕብር። ንኣብነት ኣብዚ ሓደ አብ ምሉእ ዓለም ኣብዚ ጥራይ ዝርከብ ዝተገጣጠመ ዓቢ ሰማያዊ ዓሳ ኣሎ፤ ዓሳ ማልም፤ከምኡእውን ኣምበሰሳ ሲምባ፤ኣስከሬን ናይ ዳይናሶርስን ካልኦት ንኽትርእዮም ዝምስጡ ነገራት ይርከቡ። 

·         ኣብ ሙዚየም ለደስ፡ ኣብ ሰሜናዊ ዮተቦሪ ብዛዕባ ታሪኽ ናይ ዘመን  (ሚድል አይጅ) ክትፈልጡ ትኽእሉ።  ኣብዚ ብዙሓት ቅርጸ ኣርኪዮሎጂታትን ዝተዃዕቱን ኣብ ለደስ ይርከቡ- ንኣብነት ጫማታትን፤ገንዘብን፤ኣጽዋራትን፤ ናይ ገያሾ ምልክታትን ከምኡእውን ሓደሓደ ልሙዳት ኣቑሑታትን ይርከቡ።

·        ጽርበትን ክንክን ህንጻን፡ ኣብ ግቢ ነስ ኣብ ሌሩም ኮሙን ሕምብርቲ ፍልጠት ኣተኩሮኡ ብኢደ ጥበብ ዝስራሕን፤ ጽንዓትን ይሕብር። ኣብዚ ምኽሪ ብነጻ ንገዛን፤ንህንጻ፤ መጻሕፍቲ  ኣብ ቤት ንባብ ንምርካብን፤ ዝተፈላለዩ ምርኢታትን፤ ትምህርቲ ወይ ኮርስታት ወይ ድማ ብጽርበት ዝተሰርሑ ኣቑሑት ንምዕዳግን-ከምኡእውን ንህንጻ ዘድሊ ኣቑሑ ካብቲ ዱኳን ምዕዳግ ይከአል።      

·        ቪትሊከ ሙዚየም ፡አብ ታኑም ናይ ዓለም ውርሻ ኣብ ሰሜን ቦሁስለን ይርከብ። ብዝተፈላለዩ ነገራት ማለት በሓዩኢሊ በረድ፤ማይ፤ ንፋስ፤ዝተሓንጠጡ ኣብ ዓለም ፍሉጣት ኣእማን ይርከቡ። አብዚ ቦታ እዚ ድማ ናይ ብሮንዛዊ ክፍለ ዓመታት ህይወት ኣብ አብ ግዳም ንዕዘብ ።

·        ኣብ ቨነርስቦሪ ሙዚየም፡ ካብ ዝተላለዩ ቦታታት ዓለም ዝመጹ ጥንታውያንን ታሪኻውያን ኣቑሑ ይርከቡ። ኣብዚ ቦታ ድማ ኣሰራት ናይ 1800 ዘመን ዝነበሩ ጥንታውያን ቅርጽታት ንዕዘብ፤ ንኣብነት ናይ ግብጺ ናይ እምኒ  መቓብር፤ ኣዕዋፍ ካብ ኣፍሪቃን፤ ካብ ሃገር ቺናን ዝመጹ ቢያትታትን፤ኤውሮጳዊ ቅርስታትን፤እንስሳታት ናይ ሰሜን ኤውሮጳን፤ ከምኡድማ ማዕድናትን ይርከቡ።

 ነዞም ቦታታት ንምብጻሕ ወይ ንምርኣይ ብነጻ እዩ።

 

ኣውራጃዊ ስራሐት

ቨስትኣርቨት ስራሓቱ በዞም ኣብ ታሕቲ እነስፍሮም ሸሞንተ መደባት የካይድ

·        ኣርኪዮሎጂ፡ ቨስትኣርቨት ስራሓት ናይ ኣርክዮሎጂ ወይ ስነጥንቲ የካይድ፤ ንኣብነት መርመራታት፤ባህላዊ ታሪኻዊ ቅርጽታት ምድሪ፤መጽናዕትን ናይ ስነፍጥረት ዘጋጥም ሳዕቤናታትን የካይድ።

·        ክንክን ህንጻ ፡ቨስትኣርቨት ናይ ጥንታዊ ክፍሊ መልሲ ናይ ሕቶታት ብዛዕባ ባህላዊ ምህናጽ ኣባይትን፤ ኣገባብ ኣሰራርሓን መልሲ ይህብ። ንሳቶም ጥንቁቕን ብቑዕን ክእለት ናይ ምሕዳስን፤ ሓገዝ ናይ ምህናጽ ገንዘብን፤ቁጸጽርን፤ ስጉምትታትን፤ጸብጻብን ንካልኦት ነገራትን የካይዱ።

·        ምዕቃብ፡ ቨስት ሽወደናዊ መዕቀቢ ኣብ ጋመልሰታደን ኣብ ዮተቦሪ፤ ናይ ሃገር ሽወደን ዝዓበየ ክፍሊ መዕቀቢ እዩ።   ኣብዚ ንሓደ  ባህላውን ታሪኻውን ነገር ከተዕቅቦ፤ ከተዕርዮ ወይ  ምስእትደልን፤መደባት ንምውጻእ ከመይ ክግበር ከምዘለዎ ደገፋት ይህቡ።

 

·        ኣከባቢ ባህሊ፡ ባህላዊ ኣከባቢ ሓደ ካብቶም ኣገደስቲ ናይ ወረዳዊ መራኸቢ መርበብ እዩ -ንምቹእ ኩነታት ንምፍጣር ህይወት ይድግፍን፤መንነት ድማ ይፈጥር። ቨስትኣርቨት ብዝተፈላለዩ መንገድታት ብዛዕባ ስነፍጥረት -ባህላዊ ኣአከባብን ከም ናይ ሕብረተሰብ መደባት ንምውጻ ይሰርሕ።.

·        ኣከባቢ ስነፍጥረት፡ ብዛዕባ ኣከባቢ ስነፍጥረት ቨስትኣርቨት ብዛዕባ ሕቶታት ቅርጺ መሬት፤ዋጋ ናይ ስነፍጥረትን ከምኡእወን ትርጉም ናይ ነባሪ ምዕባሌ ናይ ሕብረተሰብ ይፈጥር።ናይ ቨስትኣርቨት ምሁራት ናይ ባዮሎጂ ስራሓቶም፤ ጸብጻብን፤ ወሳኔ ስራሓትን ፤ ከምኡእወን ምኽርን ደገፋትን ብተወሳኺ ድማ መርመራትን የካይዱ። ብተወሳኺ ድማ ኮርስታትን፤ ትምህርትን ይህቡ።

·         ምምሃርን ምርኢትን፤ቨስትኣርቨት ስራሓቱ መገሻ ብምክያድ፤ከምኡእውን መደባት ትምህርትን ኣብ ምሉእ ቨስተራ ዮታላንድ የካይድ። መሰረት ናይ ስራሕ ድማ ምስ እዘን 49 ኮሙናት ብመትሕብባር ይሰርሕ።

·        ኢደ ጥበብ፡ ቆንስላት ናይኢደ ጥበብ ኣብ ቨስትኣርቨት ምኽርን፤ካልኦት ትምህርትታትን፤ኮርስታትን ይህብ። ከምኡእውን  አገባብን-ደገፍ ናይ ምዕባሌን ፤ፕሮግራማትን፤ምርኢታትን፤መረባትን ፤ ኣብ ኣከባቢ ምሰዘለዉ ይገብሩ።ዕላማ ናይ እዚ ጉዳይ ድማ ንኹሉ ንመድጋፍን፤ ናይ ኩሎም ሰባት ክእለት ንምምዕባልን ብተወሳኺ ድማ ሓጎስን ደስታን ኣብ ኢደጥበብ ንምስፋንን እዩ።

·        ምዕባሌን ኣገባብ ደገፍን፡ ኣውራጃዊ ናይ ምምዕባል ስራሕን ኣብ ስነፍጥረትን፤ውርሻ ናይ ባህልን። እቲ ምንዮት ድማ ንዝተፈላለዩ ፕሮጀክትታት ንምድጋፍን፤ ስራሓትን ከምኡእውን ኣብ ቀረባ ኮንካ ኣብ ቨስተራ ዮታላንድ ኣውራጃ ምስ እዘን 49 ኮሙናት ተሓባቢርካ ንምስራሕ እዩ። 

 

ምምሕዳር

ቨስትኣርቨት ብፖለቲክ ዝምራሕ ማሕበር እዩ፤ስራሓቱ ድማ ካብ ክፍሊ ባህሊ ኮሚቴ ኣብ ኣውራጃ ቨስትራ ዮታላንድ ይወሃቦ።. ፖለቲከኛታት ኣየኖት ምርኢታትን፤  ክንደይ ዝርኣዩ ኣብ ሙዝየም  ከምዘለዎን ካልኦት ነገራትን ክርእዩን ክውስኑ ኣይፍቀደሎምን። ናይ ፖለቲከኛታት ስራሕ እቲ ስራሕ ብኸመይ ክካየድ ከምዘለዎ መምርሒጥራይ ይህቡ። እቲ ስራሕ ዝካየድ ድማ ብግብሪ ዝኣተወ ገንዘብን፤ብብዝተኻየደ ስራሓትን ዝኣተወ ገንዘብን፤ብተወሳኺ ድማ ብኻልኦት ወሃብቲ ስራሓት ዝመጸ ገንዘብን፤ ብጀካ ኣውራጃ  ቨስትራ ዮታላንድ። 

 

ዝተኣከቡ ኣቑሑት

ቨስትኣርቨት ብግምት ዓሰርተ ሓደ ሚልዮን ዝታአከቡ ኣቑሑት ኣለውዎ። እዚ ድማ ዲጂታል ኣቑሐታትን፤ከም ስእልታት፤ጭቡጣት ኣቑሑታትን፤ ንኣብነት ኣዕጽምቲ ናይ እንስሳታትን፤ከምኡእውን ብካይለ ወይ ብጭቃ  ዝተሰርሑን ቢየሰቲታት ኣብ አርኪዮሎጂክ መርመራ ኣብ ዝተገብረ እዋን ተረኺቦም ኣለዉ።እቶም ናይ ዲጂታል ዝተአከቡ ኣቑሑት ኣብ ናይ ዲጂታል ሙዝየም ክትረክቦም ትኽእል።

قابس

Västarvet

Vänerparken 13, Vänersborg
462 35 Vänersborg
010-441 42 00
vastarvet@vgregion.se

 
Karta över Västarvets verksamheter.