Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Rådgivning grodanläggningar

Groddjur (Amphibia) det vill säga grodor, paddor och vattensalamandrar är fridlysta i Sverige och arterna har ett starkt skydd både nationellt och internationellt. Våra naturvårdsbiologer bistår med sina expertkunskaper om hotade arter och deras livsmiljöer och erbjuder rådgivning vid anläggning av lekdammar och grodtunnlar.

Förutsättningen för att groddjur ska kunna fortexistera i ett landskap är att det finns lekvatten. Lekdammen är den plats där den lokala populationen fortplantar sig. Denna kan slås ut om lekdammen förstörs. Det kan ske i samband med verkställighet av utbyggnadsplaner. För att minska skadan vid exploatering kan vi hjälpa till med att ta fram kompensationsdammar.

Groddjur vandrar alltid mellan övervintringsplatser och lekdammar, och stora mängder djur kan på vissa platser massakreras av trafik på vägar som korsar grodvandringsleden. Genom studier av groddjurens lekdammar, övervintringsplatser och vandringsvägar kan lämpliga platser för nya dammar och för grodtunnlar väljas ut och populationen räddas. Med mångårig erfarenhet från aktivt fältarbete och kunskap om groddjurs krav på sin miljö kan vi snabbt bilda oss en uppfattning om lämpliga åtgärder.

  
Vi erbjuder rådgivning vid anläggning av lekdammar och grodtunnlar
Kontakta oss om du behöver rådgivning.

Göran Nilson, 010-441 42 43, goran.nilson@vgregion.se Anders Nilsson, 0704-81 67 64, anders.m.nilsson@vgregion.se Leif Lithander, 010-441 42 46, leif.lithander@vgregion.se

 

Senast uppdaterad: 2020-06-03 12:53