Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Inventering av naturvärden i skog

Skogens ekosystem har utvecklats och finslipats under årmiljoner och artrikedomen har blivit mycket stor. Men med människans olika aktiviteter berövas skogens organismer livsrum. Våra naturvårdsbiologer kan bidra med expertkunskaper och inventeringar av naturvärden för en hållbar samhällsplanering.

Den naturligt uppkomna skogen, naturskogen, är hem för en lång rad organismer. Från de man behöver mikroskop för att upptäcka, till jätteträd och stora däggdjur. Alla ingår de i ett komplicerat, ömsesidigt växelspel sinsemellan, tillsammans med berggrund och klimat. Skogens ekosystem har utvecklats och finslipats utan människans påverkan under flera miljoner år.

Även om våra svenska skogar utplånades under istiden och kunde återkomma först efter att isen förvunnit för omkring tolv tusen år sedan, är ekosystemen uråldriga. Under denna långa tidsrymd har skogens artrikedom blivit mycket stor. Våra nordliga skogar har till exempel fler arter mossor än tropiska regnskogar.

Planterad skog

Den planterade skogen är något helt annat. Den utgör ett konstgjort ekosystem som är mycket artfattigt. Det beror till största delen på att träden fortlöpande avverkas och tas ur systemet för att bli virke, papper eller bränsle. På så sätt berövas de flesta av skogens organismer livsrum. Samtidigt förlorar skogen sitt rekreativa värde. Under senare år har skogens betydelse för människors hälsa och välbefinnande kommit att uppmärksammas allt mer.

Naturvärden

Hur mäter man då skogens kvaliteter? Våra erfarna naturvårdsbiologer känner igen de strukturer, arter och substrat som ger tydliga signaler om att skogen har höga naturvärden. Han/hon kan vidare anlita experter inom respektive specialområde för mer detaljerade inventeringar av arter och deras livsmiljöer.

Kontakt

Leif Lithander 
010-441 42 46
leif.lithander@vgregion.se

Senast uppdaterad: 2020-06-03 12:53