Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Inventering av insekter

Många insekter är viktiga indikatorarter som kan berätta om olika miljöers naturvärden och tillstånd. Åtskilliga arter är rödlistade vilket man måste ta hänsyn till vid ingrepp i känsliga miljöer eller vid exploatering av nya områden. Våra naturvårdsbiologer kan bistå med expertkunskaper om hotade arter och deras livsmiljöer och utför inventeringar för en hållbar samhällsplanering.

Kunskapsinsamling genom inventering är grundläggande för att kunna bevara den biologiska mångfalden i naturen men även i våra städer och tätortsnära miljöer. Genom att undersöka vad som finns på en lokal kan man skapa förutsättningar för bra miljöarbete. Anpassningar kan därmed skräddarsys efter behov för att motverka utrotning av arter vid exploatering.

Vi utför inventeringar av enskilda arter, långtidsstudier, samt utformar skötselanvisningar och förslag till naturvårdsåtgärder för att bevara arter. Vi har mångårig erfarenhet av inventeringar i de flesta miljöer och biotoper. Inventeringar sker ofta i skogs- och ängslandskapet, men även urbana miljöer och ruderatmarker. Stort referensmaterial i museets samlingar, utgör ett viktigt kunskapsunderlag vid utredningar om insektsfaunan i olika miljöer. Alla fynd av insekter rapporterastill Artportalen, den nationella databasen för artobservationer.


Vi utför inventeringar av insekter
Kontakta oss om du behöver hjälp med en inventering av insekter.

Charlotte Jonsson, 010-441 42 58, charlotte.g.jonsson@vgregion.se
Peter Nielsen, 010-441 42 56, peter.e.nielsen@vgregion.se
Senast uppdaterad: 2020-06-03 12:53