Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Inventering av hasselsnok

Hasselsnoken (Coronella austriaca) är fridlyst och är en av de arter som har ett starkt skydd både nationellt och internationellt. Våra naturvårdsbiologer bistår med sina expertkunskaper om hotade arter och deras livsmiljöer och utför inventeringar för en hållbar samhällsplanering.

I Sverige klassas hasselsnoken som utrotningshotad och anges i rödlistan som sårbar. Arten har ett mycket starkt skydd genom EU:s habitatdirektiv. Man får inte skada eller förstöra djurens fortplantningsområden eller viloplatser. Detta kan stå i motsättning till utbyggnadsplaner. För att kunna ta tillräcklig hänsyn är det därför viktigt att kartlägga förekomsten av hotade och skyddade arter i god tid.

Med mångårig erfarenhet från aktivt fältarbete och kunskap om hasselsnokens krav på sin miljö kan vi snabbt bilda oss en uppfattning om det kan finnas hasselsnok inom uppdragsområdet. Storleken på det geografiska området kan variera utifrån uppdragets karaktär. Inventeringsarbetet kan innebära att leta efter individer, att kartlägga områden lämpliga för hasselsnok och att identifiera potentiella fortplantningsområden/viloplatser. Alla fynd av hasselsnok rapporterastill Artportalen, den nationella databasen för artobservationer.

Vi utför inventeringar av hasselsnok
Kontakta oss om du behöver hjälp med en inventering.

Göran Nilson, 010-441 42 43, goran.nilson@vgregion.se

Leif Lithander, 010-441 42 46, leif.lithander

Rapporter från utförda inventeringar


Inventering av hasselsnok kring Torslanda tvärförbindelse 2009 (pdf-dokument 2 Mb öppnas i nytt fönster)

Inventering av hasselsnoksbiotoper 2008 (pdf-dokument 15 Mb öppnas i nytt fönster)

Inventering av hasselsnok vid Rambo mosse 2007 (pdf-dokument 26 Mb öppnas i nytt fönster)

Senast uppdaterad: 2020-06-03 12:53