Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Inventering av groddjur

Groddjur (Amphibia) det vill säga grodor, paddor och vattensalamandrar är fridlysta i Sverige och arterna har ett starkt skydd både nationellt och internationellt. Våra naturvårdsbiologer bistår med sina expertkunskaper om hotade arter och deras livsmiljöer och och utför inventeringar för en hållbar samhällsplanering.

I Sverige är samtliga arter av groddjur fridlysta. Arterna har ett mycket stark skydd genom EU:s habitatdirektiv. Man får inte skada eller förstöra djurens fortplantningsområden eller viloplatser. Detta kan stå i motsättning till utbyggnadsplaner. För att kunna ta tillräcklig hänsyn är det därför viktigt att kartlägga förekomsten av hotade och skyddade arter i god tid.

Med mångårig erfarenhet från aktivt fältarbete och kunskap om groddjurs krav på sin miljö kan vi snabbt bilda oss en uppfattning om vilka groddjursarter som finns inom uppdragsområdet. Inventeringsarbetet kan innebära att leta efter individer, att kartlägga områden lämpliga för groddjur och att identifiera potentiella lekdammar, näringsområden och övervintringsplatser. Alla fynd av groddjur rapporteras till Artportalen, den nationella databasen för artobservationer.


Vi utför inventeringar av groddjur
Kontakta oss om du behöver hjälp med en inventering.

Anders Nilsson, 0704-81 67 64, anders.m.nilsson@vgregion.se Göran Nilson, 010-441 42 43, goran.nilson@vgregion.se Leif Lithander, 010-441 42 46, leif.lithander@vgregion.se

Senast uppdaterad: 2020-06-03 12:53