Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Inventering av fladdermöss

Fladdermus. Foto: Anders Nilsson/Västarvet

Fladdermössen (Chiroptera) har förlorat livsrum till följd av förändringar i landskapet . I Sverige är samtliga arter fridlysta. Fladdermössen har ett starkt skydd både nationellt och internationellt. Våra naturvårdsbiologer bistår med sina expertkunskaper om hotade arter och deras livsmiljöer och utför inventeringar för en hållbar samhällsplanering.

Fladdermössen har ett starkt skydd genom EU:s habitatdirektiv. Man måste därför ta hänsyn till dem vid allt översikts- och detaljplanarbete. I Artskyddsförordningen anges att fladdermöss bör uppmärksammas i samband med ombyggnation, rivningar och avverkning av grova lövträd runt bebyggelse. Igenfyllning av dammar kan också påverka fladdermöss negativt. För att kunna ta tillräcklig hänsyn är det därför viktigt att kartlägga förekomsten av hotade och skyddade arter i god tid.

Ultraljud och GPS

Vid inventering av fladdermusfaunan används bland annat ultraljudsdetektorer och GPS för att ta fram en underlagskarta som beskriver den lokala fladdermusfaunan. Artbestämning sker med datoriserad analys av ultraljudssignalerna.

Vi utför inventeringar av fladdermöss

Kontakta oss om du behöver hjälp med en inventering.

Leif Lithander, 010-441 42 46, leif.lithander@vgregion.se
Senast uppdaterad: 2020-06-03 12:53