Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Inventering av fåglar

Fåglar svarar snabbt på förändringar i landskapet och trots att vissa fågelarter är mycket anpassningsbara har fågelfaunan försvagats kraftigt. Tidigare vanliga arter har blivit mer sällsynta. Våra naturvårdsbiologer bistår med sina expertkunskaper om hotade arter och deras livsmiljöer och utför inventeringar för en hållbar samhällsplanering.

Ett stort antal fågelarter har ett starkt skydd genom EU:s Fågeldirektiv, det är förbjudet att förstöra fåglarnas häckningsbiotoper. Fåglarnas snabba svar på människans förändringar i landskapet uppmanar till försiktighet i samband med översikts- och detaljplanarbete. Men det finns stora möjligheter att effektivt förbättra förutsättningarna för en rik fågelfauna.

Nyanläggning och återskapande av våtmarker har många fördelar. Det renar vatten och minskar risken för översvämningar. Dessutom har det en positiv effekt på populationer av doppingar, änder, vadare och många sångfåglar.

Metoder för att inventera fåglar

Det finns flera olika vetenskapligt utprövade metoder att inventera fåglar. Vilken metod som tillämpas beror på vilka frågeställningar som ska besvaras. För att få en översiktlig bild av fågelfaunans sammansättning på en viss lokal används vanligen linjetaxering. Terrängen genomströvas systematiskt och samtliga observationer av alla arter noteras. Om frågeställningen gäller vilka arter eller hur många av en viss art som häckar inom undersökningsområdet tillämpas istället revirkarteringsmetoden.

Vi utför inventeringar av fåglar
Kontakta oss om du behöver hjälp med en inventering.

Leif Lithander, 010-441 42 46, leif.lithander@vgregion.se

Senast uppdaterad: 2020-06-03 12:53