Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Inventering av bottenfauna

Den akvatiska bottenfaunan med grupper av ryggradslösa djur, är en användbar indikator på vattnets miljöstatus. Förändringar i artsammansättningen kan få omfattande effekter på ekosystemen. Våra biologer har expertkunskaper om hotade arter och deras livsmiljöer och utför inventeringar i vattenmiljöer för en hållbar samhällsplanering.

Bottenfauna utgör födobas för högre djur. Slås de ut eller om artsammansättningen förändras får det stora effekter på ekosystemen. Avrinning från landområden gör att toxiska ämnen ansamlas i vatten. Detta påverkar bottenfaunan. Därför kan man utifrån närvaro eller frånvaro av känsligare arter få indikationer på eventuell negativ miljöpåverkan.

Med mångårig erfarenhet från artbestämning, provtagning i fält och utvärdering kan vi erbjuda helhetslösningar och utföra arbete på olika nivåer. Museets samlingar med referensmaterial från hela landet utgör ett viktigt kunskapsunderlag vid utredningar om bottenfauna i olika vattenmiljöer.

Metodiken för provtagning varierar med vattenmiljön. Men för att kunna göra jämförande analyser med naturvärdesindex används kvantitativa och kvalitativa standardmetoder. 

 
Vi utför inventering av bottenfauna i sjö- och vattendrag samt grunda havsvikar
Kontakta oss om du behöver hjälp med en inventering.

Kontakt

Eva Andreasson
010-441 42 52
eva.k.andreasson@vgregion.se

Kennet Lundin
010-441 42 45
kennet.lundin@vgregion.se

Senast uppdaterad: 2020-06-03 12:53