Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Utredningar och kulturmiljöunderlag

Förvaltningen för kulturutveckling erbjuder genom sin ämnesrelaterade expertkompetens kring kulturmiljö kommuner och andra planerande organisationer i Västra Götaland olika typer av underlag, utredningar och inventeringar.

Landskapet omkring oss åldras och förändras ständigt. Gamla spår försvinner eller överlagras av nya. Vi tänker att det är viktigt att ta tillvara tillgångarna i natur- och kulturmiljön. En bevarad historisk dimension i vår närmiljö ger oss perspektiv på nutiden och en möjlighet att känna trygghet och förankring.  Det är en central resurs i samhällsplaneringen. Eller för att använda turistspråk – kulturarvet är en viktig del av varumärket för en kommun!

Kulturhistoriska analyser

Förvaltningen för kulturutveckling utför ett flertal olika kulturhistoriska analyser. Det kan vara utvärderingar och revideringar av kommunala kulturmiljöer och kulturmiljöprogram, landskaps- och kartanalyser, kulturhistoriska förstudier eller dokumentationer. Vi tar även fram kunskapsunderlag och informationsmaterial om fornlämningar och kulturlandskap. I samråd med våra beställare tar vi fram individuellt utformade förundersökningar och underlag som passar det aktuella projektets omfattning och behov. Kontakta oss gärna för att diskutera vidare.

Vi kan även erbjuda tjänsten certifierad sakkunnig kontrollant av kulturvärden (KUL). En sakkunnig kontrollant ska där det enligt lag är föreskrivit följa ombyggnadsprojekt från planering till genomförande och besiktning.

Vi kan hjälpa er med:

  • Kulturhistoriska analyser, utredningar och bedömningar av bebyggelsemiljöer och landskap.
  • Underlag för infrastrukturplanering
  • Kulturmiljöprogram för kommuner
  • Kulturmiljö i miljökonsekvensbeskrivningar (MKB)
  • Sakkunnig kontrollant av kulturvärden (KUL)
  • Dokumentation och bedömning av kulturvärden

Exempel på uppdrag

Kulturmiljöunderlag Hjo stad 2016

Syftet med att ta fram ett övergripande kulturmiljöunderlag var att identifiera och beskriva större sammanhängande kulturmiljöer i Hjo stad. Stadens kulturarv är en viktig del av infrastrukturen i kommunen – en kollektiv nyttighet som det gäller att ta hand om och förvalta på bästa sätt i nutid och för framtid. Klicka här för att läsa mer om arbetet i Hjo.

Kulturmiljöunderlag Marks kommun 2015-2017

Syftet med arbetet var att ta fram ett bra planeringsunderlag som möjliggör ett fördjupat och förankrat kulturmiljöarbete. Materialet bidrar också till att tydliggöra kommunens kulturmiljöprofil och dess värde som resurs i samhällsutvecklingen.

KONTAKT

Marie Odenbring Widmark
Enhetschef Kulturmiljö
Tfn: 070-692 82 45
E-post: marie.odenbring@vgregion.se

Senast uppdaterad: 2020-06-03 12:53