Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Kulturmiljö, byggnadsvård och arkeologi

Västarvets regionala tjänster

Förvaltningen för kulturutveckling samverkar med allt från länets kommuner och länsstyrelsen till föreningar, organisationer och privatpersoner i frågor kring samhällsplanering och kulturmiljö och vill på så vis bidra till en hållbar utveckling.

I miljön avtecknar sig spåren av mångtusenårig mänsklig aktivitet, allt ifrån de första invandrarnas kvarlämnade redskap och gravar till vår tids samhällsbygge med vägar, tätorter och industrier. Kulturarvet är helt enkelt en viktig del av infrastrukturen i länet – en kollektiv nyttighet som det gäller att ta hand om på bästa sätt!

Vårt regionala arbete inom kulturmiljö kan handla om stöd i planeringsprocessen, kulturhistoriska planeringsunderlag, rådgivning kring byggnadsvård och hållbart byggande eller arkeologisk expertkunskap.

Antikvarisk medverkan

Står du inför en renovering av en historiskt värdefull byggnad eller kyrka? Vi erbjuder antikvarisk medverkan. Klicka här för att läsa mer.

Kyrkor och kyrkogårdar

Kyrkor och kyrkogårdar är en mycket betydelsefull del av kulturarvet. Vi är sedan länge en självklar samtals- och samarbetspart i kyrkohistoriska frågor. Klicka här för att läsa mer.

Föredrag, kurser och vandringar

Hos oss finns en omfattande kunskapsbank kring äldre bebyggelse, fornlämningar och värdefulla kulturmiljöer. Välkommen att läsa mer!

Remisser och rådgivning

Behöver du stöd eller rådgivning inom kulturmiljöfrågor? Vi ger dig professionell vägledning i alla ärenden som berör kulturmiljön!

Arkeologi

Vår arkeologiska verksamhet spänner från större arkeologiska undersökningar till att svara på frågor från intresserade privatpersoner. Här hittar du mer information.

Kontakt

Marie Odenbring Widmark
Enhetschef Kulturmiljö
Tfn: 070-692 82 45

Senast uppdaterad: 2020-06-03 12:53