Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Västlänkenprojektet

Bilden visar ett collage av åtta dekorativa byggnadsdetaljer. Längst upp til vänster en fris i vitt och guld, därefter ett färgat glasfönster, en keramikdetalj med blomsterslingor. På mitteraden en målad dekor med geometriskt mönster i brunt och gröna blad och till höger ett landskapsmåleri. Nedersta raden en turkos byggdetalj med bladslingor i guld, grå blomsterslingor mot grå botten och längst till höger ett målat, stiliserat murgrönemönster.

SVK gör på uppdrag av Trafikverket besiktningar och skyddsåtgärder för att minimera risk för skador i Göteborgs kulturbyggnader.

Vibrationer påverkar

Tunnelbyggen som Västlänken kan generera vibrationer i mark och grundläggningar. I tättbebyggda områden sätts gränsvärden för vibrationer som är mycket låga och en mängd elektroniska mätare redovisar påverkan. Men, byggnader i närområden kan påverkas på olika sätt av dessa vibrationer om gränsvärden av misstag överskrids.

Värdefulla konstverk

Många fastigheter i Göteborg innehåller både konstverk av erkända konstnärer och många skickligt utförda dekorationer. Tillsammans med byggnadsantikvarie Kristina Wallman gör SVK extra kontroller utöver de ordinarie besiktningarna för att hitta känsliga ytor som på något sätt kan ses som kulturhistoriska och oersättliga. Vi synar dekorerade puts- och glasytor eller unika målerier på väggar och i tak.

Skyddsåtgärder

Om det visar sig att skador ser ut att kunna uppstå eller förvärras på dessa ytor så gör vi förslag på skyddsåtgärder av olika slag. Det kan vara allt från fysiska säkringar som skivor, ställningar och nät till små limningar av lösa färgfragment eller gipsflisor. I förlängningen utför vi sedan de föreslagna åtgärderna efter godkännande av fastighetsförvaltare och Trafikverket.

Långsiktigt arbete

Besiktningarna och skyddsåtgärderna begränsas till en 150 meters radie från själva tunneln och de tänkta stationerna. Upphandlingen gäller hela perioden för Västlänkens byggande och skyddsåtgärder kommer att göras löpande i den ordningen som tunnlar grävs. I nuläget har vi besökt ett hundratal fastigheter och skyddsåtgärder på dessa påbörjats. Under hösten och vintern 2018-2019 kommer lika många fastigheter till att besökas för att i möjligaste mån säkra Göteborgs byggda kulturarv.

Senast uppdaterad: 2020-06-03 12:53