Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Prisma Västra Götaland

Prisma Västra Götaland är den digitala arenan för regionens fantastiska industriella kulturarv och samhällsutveckling. Bakom Prisma Västra Götaland står ett brett nätverk av olika aktörer som samarbetar kring industrisamhällets kulturarv.

Prisma Västra Götaland berättar om de människor, platser och industrier som lagt grunden för vårt moderna samhälle. Här finns också en karta över industrihistoriska besöksmål och tips på evenemang runt om i regionen för den som vill uppleva historiens vingslag med alla sina sinnen.

Prisma Västra Götaland lanserades i maj 2016. Klicka här för att komma direkt till Prisma Västra Götaland.

Alla kan vara med och berätta

För att samla och gestalta 150 år av livsöden, industrihistoria och samhällsutveckling behöver vi hjälpas åt. Alla från museer och intresseföreningar till kommuner och privatpersoner, är välkomna att dela med sig av berättelser, filmer, bilder och tips på besöksmål. På Prisma Västra Götaland bygger vi tillsammans ett spännande innehåll som blir tillgängligt för alla. Det är ett långsiktigt arbete och Prisma VG kommer fortsätta utvecklas under lång tid framöver.

Har du en idé eller ett intressant material du vill göra tillgängligt - kontakta oss så hjälper vi dig att komma igång! Prisma Västra Götalands redaktion arrangerar också workshops för grupper och föreningar. Följ senaste nytt och prenumerera på vårt nyhetsbrev via utvecklingsbloggen.

Vår historia säger mer om oss än vad vi kan ana; om vilka vi är, varför vi har det som vi har det, tänker som vi tänker och gör som vi gör. Vår historia är nyckeln till att förstå vår nutid, men också till att skapa vår framtid. Vi får inte tappa bort den. För om vi inte vet varifrån vi kommer, hur ska vi då kunna veta vart vi är på väg?

Dags att ta hand om industrisamhällets kulturarv

Målet med Prisma Västra Götaland är att öka kunskapen om industrisamhället och förståelsen för hur vi fått det samhälle vi har idag.

Industrialiseringen, från mitten av 1800-talet och framåt, innebar en dramatisk samhällsomvandling. Hembygdsrörelsen och många museer skapades som en reaktion. De ville skydda och bevara jordbrukssamhällets kulturarv. Därigenom bidrog de också till att synliggöra den samhällsförändring som då skedde.

I dagens samhälle är nästan allt vi tar för givet en effekt av industrialiseringen. Västsverige blev, och är fortfarande, en av landets viktigaste industriregioner. Men nu menar många att vi håller på att lämna industrisamhället bakom oss och att vi är på in i något nytt. Kanske är tiden kommen att samla bilder och berättelser som skildrar förändringarna. Kanske kan industrisamhällets kulturarv bidra med perspektiv på egen tid och hjälpa oss att förstå vart vi nu är på väg?

Vi är många som tror det.

Industrimuseum Västra Götaland

Från 2017 finns en ny samverkansplattform kring industrisamhällets kulturarv i västra Götaland som heter Prisma Västra Götaland . Prisma Västra Götaland tar vid där projektet Industrimuseum Västra Götaland (IMVG) avslutades 2016. Då skrevs det en ny överenskommelse mellan regionala, kommunala och idéburna aktörer om en fortsatt långsiktig samverkan genom att:

  • Lyfta fram samhällsförändringen i Västra Götaland under industrialismen ur ett ekonomiskt, socialt och ekologiskt perspektiv.
  • Öka människors delaktighet i och intresse för industrisamhällets kulturarv och framtidsfrågor.
  • Stärka samverkan med aktörer utanför kulturarvsområdet för att mer kraftfullt bidra till samhällsutvecklingen.
  • Stärka besöksnäringen kopplat till industrisamhällets kulturarv.

Samverkan Prisma Västra Götaland organiseras i några arbetsgrupper och omfattar en rad frågor kring samverkan, gemensamma aktiviteter och den gemensamma webbplatsen www.prismavg.se .

- Det känns mycket bra att vi hittat en fungerande samverkan mellan offentliga och ideella aktörer. Den samverkan är nödvändig för att utveckla kulturarvet i Västra Götaland, säger Björn Ohlén, projektledare och utvecklare i Förvaltningen för kulturutveckling.

Parterna som står bakom Prisma Västra Götaland är Förvaltningen för kulturutveckling, Innovatum, NAV, Hembygdsförbunden genom Hembygd Väst, Maritimt i Väst, Göteborgs stad kulturförvaltning, de kulturhistoriska museerna i Borås och Riksarkivet/ Landsarkivet i Göteborg.

En del av ett europeiskt samarbete

Samarbetet har skapats genom utvecklingsmedel från Kulturnämnden i Västra Götaland 2014-2016. Prisma Västra Götaland är också en del av det europeiska utvecklingsprojektet CHRISTA. Klicka här för att läsa mer om CHRISTA-projektet.

Senast uppdaterad: 2020-06-03 12:53