Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

CLIC - hållbara modeller och innovativa lösningar

Stenar vid en sjö.

Ett hållbart brukande av kulturarvet är en positiv kraft för samhällsutvecklingen. Genom att arbeta tvärvetenskapligt med återbruk, cirkulära modeller och social hållbarhet kommer projektet CLIC skapa nya metoder och innovativa lösningar för hållbar utveckling med fokus på kulturarv.

CLIC är ett Horizon2020-projekt som initierats av Europeiska kommissionen och som kommer studera övergripande modeller för återbruk av kulturmiljöer och landskap ur ett hållbar utvecklingsperspektiv. De platser som idag pekas ut som kulturhistoriskt värdefulla blir allt fler vilket innebär också att kostnaderna för underhåll och återbruk ökar. Samtidigt skapar dessa miljöer värden ur ekonomiskt, ekologiskt och socialt perspektiv.

  • Hur kan man utveckla modeller för ekonomiskt hållbara investeringar i kulturmiljöer?
  • Hur kan återbruk av kulturmiljöer och landskap bidra till ekologisk hållbarhet?
  • Vilka effekter har kulturarvet för den sociala hållbarheten?

Ett tvärvetenskapligt forskningsprojekt

CLIC är ett tvärvetenskapligt forskningsprojekt om nya, cirkulära finansierings-, affärs- och styrningsmodeller för återanvändning av kulturarv och landskap. Modellerna utgår från ett ekonomiskt-, socialt- och ekologiskt perspektiv.

Inom CLIC finns en tvärvetenskaplig forskargrupp från ekonomiska-, kulturella- och samhälls-discipliner som ansvarar för forskningen. Det finns också fyra platser som fungerar som testområden för case studies inom projektet. Västra Götaland är ett av dessa fyra testområden och ingår i projektet genom Västarvet. 

Resultatet av projektet kommer att vara:

  • Nya metoder och verktyg för att värdera kulturarvet och landskap för återanvändning.
  • Innovativa sätt att återanvända kulturarv i ett framtida cirkulärt samhälle.
  • Nya cirkulära affärs- och finansieringsmodeller för kulturarv och landskap som skapar lokala arbetstillfällen och stärker en lokal ekonomi.

Samverkan är nyckeln

I Västra Götaland kommer vi att fokusera på hur ökad samverkan mellan samhällssektorer, olika samhällsnivåer och mellan offentliga, privata och idéburna aktörer kan underlätta att kulturmiljöer används i en hållbar utveckling.

Vi har valt att fokusera på fem industriella kulturmiljöer där vi tror det finns goda förutsättningar att kulturmiljöerna kan bidra till platsens utveckling. Dessa kommer att involveras i kartläggning, metodutveckling och testfasen av projektet. Erfarenheterna från projektet kommer också att implementeras i Västra Götaland.

Följande industrimiljöer har valts ut som testområden i Västra Götalandsregionen;

  • Gustavsfors bruk, Bengtsfors
  • Fengersfors bruk, Åmål
  • Forsviks bruk, Karlsborg
  • Strömsfors bruk, Svenljunga
Senast uppdaterad: 2020-06-03 12:53