Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

CHRISTA - samarbete för hållbar turism

Västra Götaland har tillsammans med åtta andra europeiska regioner inlett ett samarbete kring hållbar natur- och kulturturism. I Västra Götaland ligger fokus på att utveckla besöksnäringen kring industrisamhällets kulturarv.

Natur- och kulturarvet representerar betydande värden och har stora möjligheter att utvecklas som resurs för turismen. EU-projektet CHRISTA som startade under våren 2016 syftar till att hitta hållbara och innovativa strategier för man ska gå tillväga.

Handlingsplaner för natur- och kulturturism

Under de fyra år CHRISTA pågår utbyter regionerna kunskaper och erfarenheter kring fyra tematiska områden: immateriellt kulturarv, industriellt kulturarv, kunskapsförmedling, samt innovation och digitalisering.

Målsättningen är att samarbetet ska resultera i regionala handlingsplaner för hållbar natur- och kulturturism och bidra till att natur- och kulturarvsfrågor får en starkare ställning inom regionerna.

Fokus på industrisamhällets kulturarv

I Västra Götaland koncentreras insaterna till besöksmålsutveckling och kulturturism kopplat till industrisamhällets kulturarv. En del av strategin är att vidareutveckla den nya digitala plattformen Prisma Västra Götaland som ett verktyg i det arbetet.

För frågor om CHRISTA-projektet kontakta:
Björn Ohlén, utvecklare Västarvet, 0708-72 37 69, bjorn.ohlen@vgregion.se

Senast uppdaterad: 2020-06-03 12:53