Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Förvaltningens miljöarbete

Vi följer det miljöprogram som Västra Götalandsregionen har tagit fram. Det innebär att vi ska sträva mot en låg klimatpåverkan, giftfri miljö, hållbar resursanvändning och biologisk mångfald.

Regionen har satt ett tydligt samband mellan hälsa, miljö och ekonomi och detta påverkar hur man ser på de målområden som anses viktiga. Av de sju målområden som finns omfattas Förvaltningen för kulturutveckling av fem:

  • transport
  • energi
  • produkter och avfall
  • kemikalier
  • livsmedel

Är du nyfiken på detaljerna? Här hittar du mer information om vårt arbete inom målområdena.

Kopplingen mellan miljö och hälsa är stark och målsättningen för vårt arbete är att förebygga ohälsa hos regionens invånare. Det arbete som görs inom områdena transport, energi och livsmedel har också en koppling till de mål som finns i tillväxtstrategin för Västra Götalandsregionen.

Jämförs med andra

Vår förvaltning har också ett miljöledningssystem som ska hjälpa ledningen att fatta rätt beslut kring frågor som resurstilldelning, organisation, uppföljning och redovisning.

Förvaltningens miljöredovisning lämnas varje år till miljösekretariatet där vi jämförs med övriga förvaltningar och slutligen blir en del av den samlade miljöredovisningen för Västra Götalandsregionen.

Miljödiplomering

Nu har vi påbörjat ett arbete för att miljödiplomera våra olika enheter och lägga ytterligare en hörnsten i det ständigt pågående miljöarbetet. Ansvarig för detta arbete är förvaltningens miljösamordnare som även är förvaltningsledningens stöd i miljöarbetet. Hennes kontaktuppgifter hittar du längst ner på sidan!

 

 

Senast uppdaterad: 2020-06-03 12:53