Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Ekosystemtjänster – att göra naturens värden synliga

Den välfärd vi får genom från naturen tar vi ofta för given. Men nu är tanken att vi ska börja räkna på de tjänster och produkter ekosystemen ger. Målet är att öka medvetenheten om hur värdefulla ekosystemtjänsterna faktiskt är för oss.

– ­­Det är otroligt viktigt att se vad ekosystemet tillhandahåller oss. Ekosystemtjänster är en del av det vi kallar natur- och kulturarv och extremt viktiga för vårt eget välbefinnande, säger Västarvets utvecklare Anders Nilsson.

Ekosystemtjänster är alla de funktioner, produkter, tjänster och värden ekosystemen skapar och som gynnar människan. Det kan handla om direkta tjänster som till exempel mat, bränsle, syre och skönhet, eller indirekta, som jordbildning, pollinering eller fotosyntes.

När vi inte tar hänsyn till ekosystemtjänsterna skapar vi förluster och risker, både för oss som lever idag och för kommande generationer.
– När man pratar om att bevara naturvärden har det ibland uppfattats som något bakåtsträvande. Ekosystemtjänster uppfattas mer framåtsyftande. Det handlar om att bevara för att använda. Vi måste ha mat, vatten, pollinering och estetiska värden framöver också, säger Anders Nilsson.

Värderingen av ekosystemtjänster kan ske på olika sätt, kvalitativt, kvantitativt eller monetärt. Till exempel kan värdet av honungsbinas pollinering av grödor i Sverige uppskattas till mellan 260 och 466 miljoner kronor.

Genom att räkna med ekosystemtjänsterna är tanken att göra mer rättvisande samhällsekonomiska analyser. Politiker, myndigheter, företag, organisationer och individer får på så sätt bättre förutsättningar att fatta kloka beslut på vägen mot ett mer hållbart samhälle. Exempelvis vid beslut om näringslivsutveckling eller i planeringen av mark- och vattenanvändning.

– Västarvet kan ge stöd i kommunernas arbete med ekosystemtjänster. Nu vill vi samverka med kommunekologerna i de fyra kommuner som ingår i projektet LAB190 och tillsammans driva frågan om ekosystemtjänster i den gröna kilen som sträcker sig från från Göteborg till Essunga, berättar Anders Nilsson.


Senast uppdaterad: 2020-06-03 12:53