Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Skolans kulturarv - då, nu och i framtiden

Klassrum, bänkar och korridorer, alla har vi varit där. Alla har vi en relation till skolan. Det tog Marks kommun fasta på i jobbet med sitt nya kulturmiljöprogram - och man gav Västarvet i uppdrag att inventera kommunens skolor. Kartläggningen har resulterat i en skrift om skolans historia.

– Jag hoppas att skriften kan funka som en ögonöppnare för det här kulturarvet. Att människor kanske kan se på skolan med nya ögon, säger Västarvets bebyggelsesantikvarie, Carina Carlsson.

Skolan är inte bara en plats för kollektiva minnen och berättelser, byggnaderna i sig skvallrar också om olika tiders samhällsideal. Till exempel om synen på barn och undervisning, om lärares och lärarinnors status, och om den betydelse skolan haft i lokalsamhället under mer än 150 år.

– J­­ag tyckte att det var väldigt intressant att arbeta med detta. Inte bara för att skolan står för ett viktigt kulturarv, utan också för att det handlar om barnens kulturarv. Det är inte så ofta man lyfter det, säger Carina Carlsson.

Skolor bär också på byggnadshistoriska och arkitektoniska värden som kan vara en utmaning för kommunerna att bruka och förvalta. Barnkullar växer och krymper. Nya pedagogiska modeller kräver mer flexibla lokaler. Krav på god arbetsmiljö och tillgänglighet gör att man behöver bygga om och anpassa. På många håll centraliseras också skolverksamheten och tidigare skolbyggnader får helt andra funktioner. Carina Carlsson hoppas att kartläggningen av skolornas kulturhistoriska värden kan fungera som vägledning för de som arbetar med dessa byggnader i Mark.

– Jag hoppas att förutsättningarna har blivit bättre att vårda och utveckla skolorna varsamt oavsett vad de används till, säger hon.

Kartläggningen utgör en del av Marks kommuns nya kulturmiljöprogram. I skriften Skolor i Mark. Då, nu och i framtiden, kan man läsa mer och följa med på ett historiesvep till elevers och lärares vardag från gångna tider fram till idag.

– Det är ett bra exempel på hur man kan utveckla innehållet i ett kulturmiljöprogram för att göra det mer populärt och nå ut med kunskaperna, säger Carina Carlsson.

Senast uppdaterad: 2020-06-03 12:53