Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Europaåret för kulturarv

Europaåret för kulturarv

Under 2018 står kulturarvet i fokus över hela Europa. EU-initiativet Europaåret för kulturarv 2018 lyfter evenemang och projekt men är även tänkt att vara ett avstamp för nya transnationella samarbeten. Västarvet driver och medverkar i flera projekt under året.

Tanken är att året ska fungera som en gemensam kommunikationsplattform för att belysa redan pågående och planerade projekt men också ett avstamp för nya transnationella kulturarvsprojekt i Europa. Kulturdepartementet har gett Riksantikvarieämbetet i uppdrag att samordna Europaåret för kulturarv i Sverige.

Främja kulturell mångfald och sammanhållning

Några av målsättningar under året är att främja kulturell mångfald, interkulturell dialog och social sammanhållning. Men också att lyfta upp och belysa projekt och evenemang som särskilt engagerar unga människor liksom kvalitativa kulturarvsprojekt i samarbete mellan till exempel myndigheter, besöksnäring, näringsliv, organisationer, regioner, institutioner och föreningar.

Under året så finns det också särskilda fokusområden; som gemensamt europeiskt kulturarv, kulturarv i skolan, turism, vetenskap och hotat kulturarv.

Världsarv, trästäder, kulturleder och digital praktik

Västarvet medverkar med flera olika projekt under året.

CHRISTA - europeiskt projekt för hållbar turismutveckling. Hela det europeiska projektet CHRISTA är den del av Europaåret för kulturarv. Västarvet jobbar främst med att skapa förutsättningar och utveckling av det industrihistoriska kulturarvet inom ramen av plattformen Prisma Västra Götaland. Läs gärna mer här >>

Cult-RIng - innovation, kreativitet och näringsutveckling vid kultur- och pilgrimsleder. Hållbar kulturturism står i fokus i Cult-RIng - ett interregionalt samarbetsprojekt om kulturleder och vandringsturism. En målsättning är att samordna och utveckla kulturleder på sätt som både är hållbara och gynnar näringsverksamhet och sysselsättning. Läs gärna mer här >>

Tidigare arrangemang

Digikult – konferens för digitalt kulturarv i praktiken och en nordisk mötesplats som fokuserar på tillgänglighet, delaktighet och utveckling. I år lägger Digikult särskilt fokus på digital förmedling ur olika perspektiv, 3D och olika digitaliseringsprocesser. Digikult arrangeras i Göteborg 25-26 april, 2018. Läs gärna mer här >>

Den nordiska trästaden – kulturarv och stadsutveckling. Nordiska trästadsmiljöer är ett unikt kulturarv, med värden som uppskattas av både invånare och besökare. Vi vill att de ska vara levande stadsmiljöer – inte bara välbevarade kulturmiljöer. Det kräver kunskap och samverkan mellan många olika kompetenser. Under konferensen byter kommuner erfarenheter om hur man kan arbeta med bevarande, bruk och utveckling av trästadsmiljöer. Konferensen Den nordiska trästaden arrangeras 12 – 13 april i Alingsås med en studieresa 14 april. Läs gärna mer här >>

Arena Tidaholm - en vecka fylld av natur- och kulturarv. Medeltida spel, stadsvandringar, gamla bilar och fornlämningar. Tidaholms kommun har ett rikt natur- och kulturarv! Under Arena Tidaholm mellan 29 april och 6 maj vill vi lyfta fram detta och alla engagerade och kunniga människor som tillsammans levandegör platser och händelser. Läs gärna mer här >>

Senast uppdaterad: 2020-06-03 12:53