Filmtest

Västarvet har under flera år verkat i olika projekt för att öka kunskapen om hur kyrkans kulturarv kan skyddas. Se byggnadsantikvarie Nils-Olof Sellin berätta om hur arbetet gått till.

Henrik kan fortfarande lite CSS men det beror på att jag haft liknande frågeställningar tidigare och hade detta i bakhuvudet.

Senast uppdaterad: 2017-10-18 12:38