Nationella minoriteter i Västra Götaland

Nationella minoriteter i Västra Götaland.

Västarvets ambition är att öka kännedomen och insikten om Sveriges nationella minoriteteter och synliggöra kulturarvets dolda röster.

Kulturarv, identitet och framtid

Frågeställningar som rör vårt kulturarv i relation till nationella minoriteter blir ofta kopplade till minnen, erfarenheter och identitet. Det landar ofta i diskussioner som handlar om demokrati och mänskliga rättigheter.

Att arbeta med historia och kulturarv som pedagogiska utgångspunkter är ett sätt att synliggöra bilden av hur vårt samhälle ser ut – hur vi har det nu och hur vi vill ha det i framtiden.

Här hittar du information om Sveriges nationella minoriteter, romsk historia och en omfattande lärarhandledning och presentationsmaterial.

Senast uppdaterad: 2018-10-15 13:48