Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Västarvet Persiska

Kollage med Västarvets verksamheter.

دو شاخه

نشانی
Vänerparken 13, 462 35 Vänersborg

تلفن

010-4414200

ایمیل

vastarvet@vgregion.se

نقشه

(میراث غرب) – اداره میراث طبیعت و فرهنگ درناحیه یوتالند

به اطلاع رسانی در مورد تشکیلات سازمانی "میراث غرب" (Västarvet) خوش آمدید! ما بزرگترین ادارۀ ناحیه ای برای

میراث طبیعت و فرهنگ و بخشی از بهداری ناحیه یوتالند غربی هستیم.

مهمترین وظیفۀ ادارۀ میراث غرب آنست که میراث طبیعت و فرهنگ یوتالند غربی را در دسترس مردم قرار دهد و به حیات آن تداوم ببخشد. ما بایستی در یکایک 49 کمون ناحیه کار کنیم و میراث طبیعت و فرهنگ را هم دیجیتالی و هم بطور فیزیکی و واقعی در معرض دید همگان قرار دهیم.

موزه ها و اماکن برای بازدید

ادارۀ میراث غرب شش مکان برای بازدید در ناحیۀ یوتالند غربی در اختیار دارد:

 • کارخانه فورویک در شمال کارلسبوری بخشی از گهوارۀ صنایع سوئد با تاریخچه ای به قدمت 600 سال است. نمایشگاهها در مورد سازمان تشکیلاتی کارخانه در سیر زمان و در بارۀ مردمی است که در اینجا کار و زندگی کرده اند.
 • موزۀ تاریخ طبیعت یوته بوری قدیمی ترین موزۀ شهر است و طبیعت و جانوران، پیدایش حیات، تنوع انواع بیولوژیکی و پایداری به شیوه های گوناگون را شرح می دهد. در این موزه بطور مثال تنها نهنگ آبی رنگ نصب شده در جهان موسوم به نهنگ مالماسک، همچنین شیر سیمبا، یک اسکلت دایناسور و بسیاری اشیاء جالب دیگر برای تماشا وجود دارد.
 •         در موزۀ لودوسه واقع در شمال یوته بوری می توانید مطالب بیشتری در مورد قرون وسطی یاد بگیرید. در این موزه آثار بسیاری از اکتشافات باستان شناسی در لودوسه – بطور مثال کفش، سکه، سلاح، علائم زیارتی و اشیاء روزمره وجود دارد.
 •         حفاظت از ابنیه و صنایع دستی در قصر نِس در کمون لِروم یک مرکز علمی با تمرکز بر صنایع دستی و پایداری است. در این مرکز می توانید توصیه های رایگان در مورد نگهداری از ساختمان ها و ابنیه دریافت کنید، در کتابخانه کتاب مورد نظر خود را پیدا کنید، از نمایشگاه های مختلف بازدید کنید، در دوره های آموزشی شرکت کنید یا از فروشگاه مرکز صنایع دستی و مصالح ساختمانی خریداری کنید.
 •         موزۀ ویتلیکه در مرکز میراث جهانی تانوم در شمال استان بوهوسلِن قرار دارد. سنگخراش های این موزه دارای شُهرت جهانی بوده و امکان تجربۀ زندگی در عصر مفرغ نیز در نمایشگاه های موزه و در هوای آزاد در باغ عصر مفرغ نیز وجود دارد.  
 •         در موزۀ ونِشبوری اشیائی از بسیاری نقاط جهان وجود دارد. در این موزه می توانید آثار سفرهای اکتشافی قرن نوزدهم را در میان سارکوفاگ های مصر، پرندگان آفریقا، چینی آلات چین، آثار هنری اروپائی، جانواران شمال اروپا و سنگ های معدنی پیگیری کنید.

ورودیۀ همۀ اماکن بازدیدی ما رایگان است.

تشکیلات سازمانی ناحیه ای

ادارۀ میراث غرب همچنین در هشت زمینۀ زیر نیز کار می کند:

 • باستانشناسی: ادارۀ میراث غرب مأموریت های باستانشناسی، بطور مثال بررسی ها، تجزیه و تحلیل های تاریخچه فرهنگی اقلیمی، پیش مطالعات و تشریح عواقب زیست محیطی نیز انجام می دهد.
 • حفاظت از ابنیه:باستانشناسان ادارۀ میراث غرب می توانند به سوالات در مورد سنت های ساختمانسازی، مصالح ساختمانی و شیوه های صنایع دستی پاسخ دهند. آنها در مورد نوسازی همراه با مراقبت، کمک هزینۀ حفاظت از ابنیه، معاینات ابنیه ای، برنامه اقدامات و بسیاری موارد دیگر دانش و آگاهی دارند.
 • حفظ آثار: آتلیه ترمیم غرب سوئد در محلۀ گاملاستان در یورته بوری بزرگترین آتلیه ترمیم آثار تاریخی سوئد است. آنها برای حفظ و ترمیم آثار و اشیاء تاریخی فرهنگ و محیط زیست کمک می کنند ولی همچنین طرح ها و راهکارهایی برای نگهداری محیط های فرهنگی نیز ارائه می کنند. 
 • محیط زیست فرهنگی: محیط فرهنگی بخش مهمی از زیرساخت استان است که به ایجاد محیط زندگی مطلوب و هویت محلی کمک می کند. ادارۀ میراث غرب به شیوه های مختلف در زمینۀ محیط طبیعی و فرهنگی بعنوان منبعی در بهره برداری از اراضی کار می کند.
 • محیط زیست طبیعی: ادارۀ میراث غرب در زمینۀ محیط زیست طبیعی در مسائل مربوط به اقلیم، ارزش طبیعی و اهمیت آن برای پیشرفت پایدار اجتماعی کار می کند. زیست شناس های ادارۀ میراث غرب صورت برداری کرده و گونه تعیین می کنند و مشاوره می دهند و نمونه برداری می کنند. آنها دوره های آموزشی و تحصیلی نیز برگزار می کنند.
 • تعلیم و تربیت و برگزاری نمایشگاه: ادارۀ میراث غرب نمایشگاه های سیار و برنامه تعلیمی و تربیتی در سراسر ناحیۀ یوتالند غربی برگزار می کند. این بخش از تشکیلات سازمانی بر پایۀ همکاری با 49 کمون ناحیه استوار است.
 • صنایع دستی: مشاوران کارهای دستی خانگی در ادارۀ میراث غرب مشاوره ارائه می کنند، دروه های آموزشی و تحصیلی برگزار می کنند، برای فرآیند و پیشرفت حمایت ارائه می کنند، برنامه و نمایشگاه برگزار می کنند و در این زمینه شبکه و تماس ایجاد می کنند.
 •         حمایت از فرآیند و پیشرفت: کار پیشرفت ناحیه ای در زمینۀ طبیعت و فرهنگ انجام می شود. آرمان ما آنست که از پروژه ها و واحدهای تشکیلاتی مختلف حمایت کرده آنها را پیش ببریم و بعنوان یک منبع در یکایک 49 کمون یوتالند غربی حضور داشته باشیم.

سازمان تشکیلاتی

ادارۀ میراث غرب سازمانی است که سیاسی اداره می شود و مأموریت های خود را از هیئت مدیرۀ فرهنگ در ناحیۀ یوتالند غربی دریافت می کند. البته سیاستمداران دقیقاً چگونگی نمایشگاههای موجود در موزه ها یا سایر جزئیات را تصمیم گیری نمی کنند، بلکه تعیین جهت می کنند. بودجۀ اداره از محل مالیات، درآمد ناشی از خدمات ارائه شده و علاوه بر آن از طریق دریافت پول از سایر مأموریت دهنگان بغیر از ناحیه یوتالند غربی تأمین می شود.

مجموعه آثار

ادارۀ میراث غرب دارای حدود یازده میلیون اشیاء در مجموعه آثار خود است. این آثار هم از مطالب دیجیتالی، مانند عکس و هم اشیاء مجسم، مانند استخوان جانواران و قطعات سرامیک که در اکتشافات باستانشناسی پیدا شده اند، تشکیل می شوند. مجموعه های دیجیتالی را می توانید در موزۀ دیجیتال مشاهده کنید.