Västarvets riktlinjer vid användande av sociala medier

Kommunikation, konversation och relationsskapande. Det är utgångspunkterna för vårt arbete med sociala medier - och att följa gällande lagstiftning förstås.

Här hittar du de riktlinjer som vi utgår ifrån när vi använder oss av sociala medier. Riktlinjerna antogs sensommaren 2016 och handlar bland annat om hur vi hanterar kränkande material, diarieföring, arkivering och gallring samt uppsikt och moderering.

Klicka på den här länken för att läsa riktlinjerna i PDF-format.

Senast uppdaterad: 2017-11-29 12:55