Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

VGR:s riktlinjer vid användande av sociala medier

Kommunikation, konversation och relationsskapande. Det är utgångspunkterna för vårt arbete med sociala medier - och att följa gällande lagstiftning förstås.

Här hittar du de riktlinjer som VGR utgår ifrån när vi använder oss av sociala medier. Riktlinjerna handlar bland annat om hur vi hanterar kränkande material, diarieföring, arkivering och gallring samt uppsikt och moderering.

Klicka på den här länken för att läsa riktlinjerna i PDF-format.

Riktlinjer för sociala medier och tillhörande rutiner och handböcker ska vägleda och uppmuntra medarbetare i VGR:s alla verksamheter
att använda sociala medier på ett sätt som är förenligt med kommunikations- och påverkanspolicyn och bidra till visionen ”Det goda livet”.
 VGR:s närvaro i sociala medier ska vara genomtänkt och resurssatt.
 Vi tar ansvar för vår kommunikation och modererar aktivt, vi följer upp,
besvarar och håller ordning i våra kommentarsfält.
 Vår kommunikation präglas av öppenhet, korrekthet, tillgänglighet,
tydlighet, saklighet och snabbhet.
 VGR:s engagemang i sociala medier ska följas upp genom att mäta om vi
når uppsatta mål, både ur kvantitativt och kvalitativt perspektiv.
 Riktlinjerna avser såväl text, som bild, film och ljud.
 Våra medarbetares privata användning av sociala medier faller utanför
riktlinjens tillämpningsområde.

Senast uppdaterad: 2016-11-15 11:49