Informationsmaterial

Här hittar du övergripande informationsmaterial om Västarvet.

Upplevelser i tid och rum

Upplevelser i tid och rum är en broschyr som ger information om Västarvets museer och besöksmål.

Klicka här för att ladda ner broschyren Upplevelser i tid och rum som pdf.

Click here to download the brochure From Past to Present as a pdf-document.

Västarvets regionala tjänster

Broschyren Kunskap, upplevelser och utveckling berättar om Västarvets regionala verksamhet och tjänster.

Klicka här för att ladda ner broschyren Kunskap, upplevelser och utveckling - om Västarvets regionala tjänster som pdf.

Arkiv, museer och bibliotek

Klicka här för att ladda ner broschyren Vi äger kulturarvet tillsammans som pdf.

Senast uppdaterad: 2018-05-18 08:54