Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Museinätverk Väst – att fokusera på likheter istället för skillnader

Bild från utställning på Västergötlands museum.
Västergötlands museum i Skara - en del av Museinätverk Väst.

Det finns många museer i Västra Götaland – nästan 700 stycken! I den siffran ingår även arbetslivsmuseer och hembygdsföreningarnas museer. Trots att museerna är olika stora och skiljer sig när det kommer till organisation och ekonomi, så finns det många beröringspunkter. Museerna jobbar alla mot samma mål – att göra natur- och kulturarvet tillgängligt för de som bor i regionen.

För att samverka och dra nytta av varandras erfarenheter bildade muserna i regionen Museinätverk Väst 2010. Nätverkets ledord är främjande, stöd och utveckling.

Det ska inte vara krångligt, utan bygga på öppenhet och tillit, och så är nätverket uppbyggt – ett stort utbyte trots en relativt liten insats. Här ska alla kunna dela med sig av dilemman, idéer och nyheter från den egna verksamheten.  

Styrgruppen för museinätverk Väst

Styrgruppen består av sex personer, museichefer eller motsvarande, som väljs för två år. Gruppen ska återspegla de offentliga museerna i Västra Götaland. Ambitionen är att få representanter från de geografiska områdena Fyrbodal, Skaraborg, Borås- och Göteborgsregionen.

Två museirepresentanter från Skaraborg deltar, eftersom de flesta av museerna i Västra Götaland finns där. Förvaltningen för kulturutveckling har som uppdrag att sammankalla museinätverket, skicka inbjudningar till nätverkets aktiviteter och dokumentera dessa.

På årets höstmöte utses 2–3 nya representanter från de deltagande museerna. På så vis växlar gruppens sammansättning. Det finns ingen valberedning. Som museichef kan du kontakta någon i styrgruppen för att anmäla ditt intresse att vara med och delta under två år.

Nätverkets verksamhet och arbetsgrupper

På det årliga höstmötet har vi varje år ett aktuellt tema där olika nätverksgrupper diskuterar frågor kring samlingar, museiutveckling och pedagogik. Som medlem får man chansen att lära sig något nytt genom speciella utbildningsdagar som nätverket anordnar. Det kan röra sig om ämnen som risk och sårbarhet, gifter i samlingar eller housekeeping. Dagarna riktar sig till museipersonal och ibland till personal inom specifika ansvarsområden.

Det går att delta i någon av de olika arbetsgrupperna. Vid behov bildas nya grupper med aktuella frågor som tema. De arbetsgrupper som finns just nu är följande:

Forum för museiutveckling – Medea Ekner/Bohusläns museum

Museipedagoger – Martin Lindor och Thomas Olausson/Kulturfabriken Skövde

Museisamlingar – Linda Svensson/Vadsbo museum

Framtidsplaner 2019

Nätverket kommer att fokusera på följande angelägna framtidsfrågor:

 • Museer och kulturarv för ett demokratiskt och socialt hållbart samhälle
 • Aktiv samlingsförvaltning
 • Kompetensförsörjning: vilka kompetenser behöver stärkas i framtidens museer?
 • Ekonomi och resurser – samverkan och gemensamma projekt eller ansökningar
 • Regional kulturutveckling – VGRs nya kulturplan
 • Internationella utblickar för regional museisamverkan

 

Nuvarande styrgrupp:

Cajsa Lagerkvist/Mölndals stadsmuseum
Elinor Karlsson/Falbygdens museum
Annette Prior/Bohusläns museum
Linda Svensson/Vadsbo museum
Pontus Carlweitz/Rydals museum
Monica Gustafsson/Förvaltningen för kulturutveckling, samordnare

 

Museer i nätverket

 • Alingsås museum
 • Borås museer
 • Falbygdens museum
 • Fästningsmuseet Karlsborg
 • Inredia/Tibro museum
 • Kungälvs kommun
 • Medicinhistoriska museet Göteborg
 • Mölndals museum
 • Rydals museum
 • Rörstrands museum
 • Skövde stadsmuseum
 • Tidaholms museum
 • Ulricehamns museum
 • Vadsbo museum
 • Vänermuseet
 • Västergötlands museum

Mer information

Monica Gustavsson, Utvecklare
Förvaltningen för kulturutveckling
0706-46 12 74
monica.i.gustafsson@vgregion.se

Senast uppdaterad: 2017-12-06 16:15