Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Kulturarvsakademin

Västra Götaland är en stark kulturarvsregion. Här finns flera internationellt uppmärksammade kulturarv och ett världsarv – hällristningarna i Tanum. I regionen finns spetskompetens inom historia och kulturarv på flera institutioner – som Göteborgs Universitet och Västra Götalands många kultur- minnesinstitutioner som arkiv, bibliotek och museer. En ny avsiktsförklaring är nu påskriven för att stärka Kulturarvsakademins arbete.

Västra Götalands Kulturarvsakademi har kulturarvet i fokus. Perspektivet är människors behov av delaktighet och inkludering i frågor som rör kulturarvet. Den gemensamma plattformen i det arbetet är Farokonventionen som är Europarådets ramkonvention om kulturarvets samhälleliga värde med ett övergripande tema att kulturarvet ska ses som en resurs för socialt hållbar utveckling.

Kulturarvsakademin är ett samarbete mellan Centrumbildningen för Kritiska kulturarvsstudier (Centre for Critical Heritage Studies) vid Göteborgs universitet och följande kulturarvsinstitutioner i Västra Götaland, Förvaltningen för kulturutveckling/Västra Götalandsregionen, Riksarkivet/Landsarkivet i Göteborg, Statens museer för världskultur/Världskulturmuseet i Göteborg och Museinätverk Väst genom Mölndals stadsmuseum.

Kulturarvsakademin ska visa på vikten av att använda, utveckla och bevara materiella och immateriella kulturarv i en globaliserad tid. Genom dialog om forskning, verksamhetsutveckling och nyttan av kulturarvet kan alla relevanta perspektiv mötas. Kulturarvsakademin ska fungera som en bro mellan kulturarvsaktörer i Västra Götaland.

En ny avsiktsförklaring är nu påskriven för att stärka Kulturarvsakademins fortsatta arbete under perioden 2019-04-01–2022-03-31. 

Förvaltningen för kulturutveckling och Göteborgs universitet bidrar med var sin verksamhetsledare/koordinator och för Förvaltningen för kulturutveckling är det Monica Gustafsson som har uppdraget.

Save the date!

Missa inte Forum Kulturarv i oktober: Fint och fult kulturarv – vem definierar det? Läs mer här.

Vill du veta mer?

Monica Gustavsson
Utvecklare, Förvaltningen för kulturutveckling
Mobil:0706-46 12 74
E-post: monica.i.gustafsson@vgregion.se

Senast uppdaterad: 2020-04-09 11:41