Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Så arbetar vi med barnens rättigheter

I all verksamhet Förvaltningen för kulturutveckling bedriver ska vi arbeta för demokrati, mänskliga rättigheter och inte minst, utifrån barnkonventionen. Vi tog hjälp av vår pedagog och ombud för barnets rättigheter, Ida Lagnander, för att höra hur det går till i praktiken.

”Skolan är nog rund och kanske blå och skolgården kanske är på taket. Man kanske har djur i skolan”

 

Citatet är hämtat från en skrift om skolans kulturarv där nuvarande elever fick bidra med sina tankar kring hur skolan kan se ut i framtiden. Skriften producerades i samverkan mellan Västra Götalandsregionen och Marks kommun i samband med att kommunen tog fram ett nytt kulturmiljöprogram.

– Det tycker jag är ett fint exempel på hur barns rätt att vara med och kommunicera sina åsikter uppfylls. Det kan kopplas till bland andra artikel 13 i barnkonventionen, som handlar om barns yttrandefrihet och möjligheter att uttrycka sina synpunkter, säger Ida Lagnander.

Rätt till konst och kultur

Ida Lagnander sitter i förvaltningens grupp för mänskliga rättigheter och har där särskilt fokus på barns rättigheter och barnkonventionens kopplingar till Västra Götalandsregionens aktiviteter och utställningar. Bland andra goda exempel lyfter hon fram de lovaktiviteter som anordnas på museerna Lödöse, Göteborgs naturhistoriska, Forsviks bruk och Vitlycke. De kan kopplas till artikel 31 i konventionen som handlar om barns rättigheter att fritt delta i kulturella verksamheter.

– Dessutom finns alla skolprogram vi anordnar och som pågår varje dag. De är ett sätt att uppfylla artikel 17, som handlar om att barn har rätt till information med ett kulturellt värde, säger Ida Lagnander.

Att sprida barnkonventionen

Utställningar som uppfyller rättigheter i barnkonventionen är till exempel !nannis skissbok, på Vänersborgs museum där barn från 1800-talet deltar med sina berättelser, och också den utställning Ida Lagnander ansvarar för, Kan Själv, för barn 0-2 år. Ida Lagnander berättar att hon delar ut barnkonventionen till alla föräldrar som kommer dit med sina barn.

– Det är viktigt. Det är en skyldighet för oss att sprida information om konventionen enligt artikel 42.

Barnens kunskap värdefull

Hon menar att även om vi har kommit en bit på väg med att lyfta barns rättigheter, så det är ett generellt problem i samhället att barnens rättigheter inte synliggörs tillräckligt.

– Det mest problematiska är att vi missar så ofantligt mycket information och kunskap som barnen sitter på. Gick vi till dem direkt skulle det, kanske inte alltid, men i många lägen, bli bra för alla, säger hon.

Om barnkonventionen

Barnkonventionen är ett rättsligt bindande internationellt avtal som slår fast att barn är individer med egna rättigheter.

Barnets bästa och barns rätt till inflytande är två av grundprinciperna som genomsyrar hela barnkonventionen. De andra två grundprinciperna handlar om att inget barn får diskrimineras och att varje barn har rätt till liv och utveckling. Totalt nestår konventionen av 54 artiklar.

Barnkonventionen, eller Förenta nationernas konvention om barnets rättigheter, som den egentligen heter, antogs av FN:s generalförsamling den 20 november 1989 och utgör en del av folkrätten.

Klicka här för att läsa mer om barnkonventionen och vi arbetar med barnens rättigheter inom Västra Götalandsregionen.

Senast uppdaterad: 2016-11-18 12:00