Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Våra samlingar på Vänersborgs museum och Kulturlagret

gammalt fotoalbum

Här kan du läsa ingående om alla de olika samlingar som finns på Vänersborgs museum och Kulturlagret.

I museets samlingar finns närmare 350 000 föremål och ungefär 1 500 000 foton.  Samlingarna innehåller material om Dalsands och Göta Älvdalens kulturhistoria. allmoge och förhistorisk arkeologi från Vänersborgsområdet, södra Dalsland och Göta älvdalen. Under 1920-1930 talen kom dessa samlingar att utökas med hantverk- och skråsamlingar från företrädesvis Vänersborg. Under 1900-talets senare hälft har föremålssamlingarna främst vuxit genom gåvor eller dokumentationsverksamhet. Här kan särskilt nämnas samlingar från Televerkstaden i Vänersborg, A.F Carlssons Skofabrik i Vänersborg, Halmslöjd från Dalsland, Johanna Brunssons Vävskola i Stockholm, Textil, Svensk och ostindisk keramik, Dockskåp från Lundby, Leksaker, Konditoriutrustning m.m.

Det finns omfattande konst- och kulturhistoriska samlingar från Europa, Nordafrika och Mellanöstern och dels naturaliesamlingar från såväl Sverige som södra Afrika. Kungliga Vetenskapsakademien skänkte dubbletter ur sina naturaliesamlingar vid Riksmuseet till svenska läroverk vilket innebär att det i samlingen finns en omfattande donation av såväl fåglar som däggdjur, fiskar och mineraler. I samlingen finns 1000 fåglar, ägg, däggdjur och insekter från sydvästra Afrika, huvudsakligen från nuvarande Namibia. Insektssamlingar från Kamerun och Kongo, en omfattande insektssamling med internationell proveniens, och läroverket utökade successivt sina samlingar av framförallt fåglar vilka införlivades i museets samlingar. Dominerande är även mineralsamlingarna. Dessutom inkom en unik samling av cirka 1300 fröprover av svenska kulturväxter, kallad Vestra Sveriges Landtbruksmuseum.

Fotosamlingarna på Kulturlagret omfattar ca 1 500 000 fotografier och negativ. Här kan man hitta bilder med allt från f. d. Älvsborgs län till flygfotografier, unika bilder av svenska fågelbon och vyer från 1800-talets Orient.  Den äldsta, och ganska ovanliga samlingen, består av fotografier från Medelhavsländerna, tiden mellan 1860 – 1868. En stor del av vänersborgarna finns dokumenterade i tre större porträttsamlingar från stora delar av 1900-talet. I samlingarna finns även AB Flygtrafiks samling med flygfoto och vykortsfoto från hela tidigare Älvsborgs län. Utöver detta finns topografiskt ordnade fotografier från samma område. Därtill kan nämnas fotografier på ca 90 000 byggnader inom forna Älvsborgs län samt en samling med fotografier av kyrkor i västra Sverige.

Senast uppdaterad: 2019-12-06 18:23