Länkar till mer information

Från då till nu

Här hittar du länkar till mer information om Sveriges nationella minoriteter; om lagstiftning, språk, rättigheter, seder, bruk och berättelser.

Läs mer om Sveriges nationella minoriteter
Klicka här för att läsa vidare om Sveriges nationella minoriteter hos Länsstyrelsen.

Minoritet - en webbplats för de nationella minoriteterna
Klicka här för att komma vidare till minoritet.se

Läs mer om mänskliga rättigheter
Klicka här för att läsa mer om mänskliga rättigheter.

Institutet för språk och folkminnen
Klicka här för att läsa mer om språk, dialekter, seder och bruk.

Läs mer om Författarcentrum Västs arbete med romer och nationella minoriteter.
Klicka här för att läsa mer om Författarcentrums arbete.

Senast uppdaterad: 2018-09-03 16:24