Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Kulturarv för framtida generationer

Framtiden rymmer ofta löften. Men även hot som ökad nederbörd, höjda havsnivåer, brandrisker och högre temperaturer. Detta är bara några exempel på hur klimatförändringarna kommer att påverka oss, men också vårt kulturarv.

Klimatförändringarna påverkar historien

Klimatförändringarna är en realitet och kommer att leda till bland annat förändrade väderleks- och temperaturförhållanden, förhöjda vattennivåer och mer frekventa extrema vädersituationer. Klimatförändringarna kommer inte bara att påverka framtiden, de kommer också att påverka vår historia.

Kulturmiljöarbetet får en ny dimension

Historiska lämningar och miljöer är viktiga inte bara för förståelsen av vårt samhälle och vår samtid, utan också viktiga pedagogiska resurser och tillgångar för till exempel turism och besöksnäring. Det kontinuerliga vård- och förmedlingsarbete som sker för att vidmakthålla de historiska miljöernas värde och innehåll måste nu ges en ytterligare en dimension.

Utredningen har gått igenom Västra Götalands och Hallands läns kulturarv i form av utvalda och skyddade historiska miljöer och objekt, och undersökt hur de påverkas av de klimatförändringar som kommer att ske under de kommande 100 åren.

Resultatet är en strategi för att hantera klimatförändringarnas utmaningar i kulturmiljöarbetet i Västra Götalands och Hallands län. Utredningen har genomförts i projektform från hösten 2014 fram till hösten 2016. Det har varit ett samverkansprojekt mellan Västarvet, Kulturmiljö Halland och Länsstyrelserna i Västra Götalands och Hallands län.

Så påverkas kulturarvet av klimatförändringarna

Utredningen har tagit fram ett digitalt kartverktyg, där man finner Hallands och Västra Götalands läns kulturarv tillsammans med kartskikt med de kommande klimatförändringarna.

Du hittar det på www.kulturarvklimat.se

Här finns också en manual till kartverktyget (pdf).

Bakgrund

Regionala handlingsplaner för klimatanpassning är en del av Regeringens uppdrag till länsstyrelserna i Sverige att samordna arbetet med klimatanpassning.”Kulturarv för framtida generationer” är en del av detta regionala arbete.

DIGITAL UTSTÄLLNING

Läs mer

Här kan du ladda ned rapport och handlingsplan för kulturarv kopplat till klimatförändringar.

Regional handlingsplan för klimatanpassning i Västra Götalands län (pdf) 

Tomas Brandt berättar om projektet

Dokumentation från Forum för klimat och kulturarv

Forum för klimat och kulturarv 2017 arrangerades av Riksantikvarieämbetet i samarbete med Västarvet, Kulturmiljö Halland, Bohusläns museum, Göteborgs stadsmuseum och Länsstyrelserna i Halland och Västra Götaland.


Klimatomställning 2.0 – om tekniska möjligheter och livsstilsförändringar. Vilka väsentliga framsteg görs? Hur kommer nya klimatanpassade konsumtionsmönster att påverka vårt välbefinnande? Intervju med Fredrik Warberg, Tidsverkstaden, i samband med Forum för klimat och kulturarv i Göteborg 3 maj 2017.

Developing a climate change risk assessment for cultural heritage sites in Scotland. Ewan Hyslop, Historic Environment Scotland. 3 May 2017, Forum för klimat och kulturarv, Göteborg, 3 maj 2017.


Challenges in a waterfront site – Case: Bryggen in Bergen. Bernt-Håvard Øyen från Stiftelsen Bryggen, Bergen, Norway: Föreläsning från Forum för klimat och kulturarv, Göteborg, 3 maj 2017.
Senast uppdaterad: 2016-06-16 13:08