Känsliga och svåra teman vid samtidsdokumentationer

Hur hanterar museer känsliga och svåra teman vid samtidsdokumentationer? Nätverket DOSS - Dokumentation av samtida Sverige har publicerat en rapport med utgångspunkt i erfarenheter, etik och metod.

Hur kan museer arbeta med svåra och känsliga teman i sin insamlingsverksamhet och vilka mörka, tabubelagda eller känsliga företeelser i det samtida samhället omfattas av museernas dokumentationer och historieskrivning? Hur kommer museer i kontakt med grupper som man tidigare inte försökt att nå och som kan ha drabbats av trauman, social marginalisering eller misär. Och vilken roll kan museer ha i debatter i samhället som rör känsliga och svåra teman?

Erfarenheter, etik och metod

Detta var några av de frågor som ställdes vid DOSS Höstmöte 2014: Känsliga och svåra teman vid samtidsdokumentationer – erfarenheter, etik och metod. Med konferensen vill nätverket DOSS skapa ett erfarenhetsutbyte mellan kulturhistoriska museer om etiska frågeställningar och insamlingsmetoder.

I publikationen berättar tolv av föredragshållarna från konferensen om olika projekt och undersökningar kring fotbollsvåld, flyktingtillvaro, romer och resandes historia, berättelser från äldreomsorgen och barnhems- och fosterbarns berättelser, liksom förhållningssätt till känsligt arkivmaterial.

I publikationen diskuteras även hur museer gallrar i ett immateriellt kulturarv och hur dialog i en lokal kontext präglad av migration kan föras.

DOKUMENTATION AV SAMTIDA SVERIGE

DOSS – Dokumentation av Samtida Sverige är ett nationellt nätverk för yrkesverksamma som arbetar med samtidsdokumentationer i museer och arkiv. 
Senast uppdaterad: 2017-11-29 12:55