!Nannis skissbok på Vänersborgs museum

Utställningen ger en inblick i en tidigare okänd historia där barn från san-folket i norra Namibia från 1880-talet får ge sin bild av såväl förlust som rikedom – livshistorier från en svunnen tid men lika aktuella i dag. Materialet ingår i dag i ett arkiv vilket av UNESCO har klassats som världsarv.

Åren kring 1880 vistas pojkarna !nanni, Tamme, Uma och Da hos språkforskaren Lucy Lloyd i Kapstaden. De tillhör alla san-folket eller !kun-folket och kommer från norra Namibia. Efter att brutalt ha ryckts upp från sina hem och sålts som slavar tas de om hand av vänersborgaren och handelsmannen Axel W Eriksson som för dem, på sitt fartyg Louis Alfred, till Kapstaden där de placeras hos Lucy Lloyd.

Teckningar blir världsarv

I sina studier av pojkarnas språk låter Lucy dem teckna minnen från sina hem. Under åren skapas över 500 teckningar av den natur, djurvärld och det familjeliv de tvingats lämna i vad de själva ibland kallade ”Elefanternas land”. Materialet ingår i dag i ett arkiv vilket av UNESCO klassats som världsarv.

I ett unikt samarbete mellan Vänersborgs museum och Marlene Winberg vid Manyeka Arts Trust och National Library i Kapstaden har denna utställning med ett 70-tal kopior av sanpojkarnas teckningar skapats.

Utställningen ger en inblick i en tidigare okänd historia där barnen från 1880-talet får ge sin bild av såväl förlust som rikedom – livshistorier från en svunnen tid men lika aktuella i dag.

Utställningen pågår fram till den 22 januari 2017. Välkommen!

Senast uppdaterad: 2018-03-20 10:57