Träslöjdsnätverket

Träslöjdsnätverket är en plattform för slöjdare i Västra Götalandsregionen. Syftet med nätverket är att fungera som en mötesplats där utövande slöjdare kan utvecklas genom att utbyta kunskap och erfarenheter. Nätverket används också för sprida information om vad som är på gång inom träslöjden.

Som deltagare i nätverket får man nyhetsbrev via e-post ett par gånger om året. I nyhetsbrevet finns information om aktuella kurser, workshops, utställningar och andra slöjdaktiviteter. I huvudsak inom Västra Götalandsregionen, men även utblickar nationellt och internationellt. Deltagare i nätverket kan också sprida information om egna aktiviteter, eller ställa frågor om material och kunskap.

Träslöjdsnätverket drivs av Västarvets hemslöjdskonsulenterna och vill veta mer kontaktar du Joakim Lilja på 0706-626808

Här anmäler du dig