Ta i hand - gemenskap och skaparglädje

Projektet Ta i Hand håller just nu på att avslutas och verksamheten kommer i Göteborg övergå till en ideell förening.

Ta i Hand är ett projekt som vill bygga broar och skapa möten genom handens skapande. Ta i hand handlar om slöjd, möten och människor.

Slöjden (eller skapandet, hantverkandet, handarbetandet eller pysslandet) finns i hela världen och är viktig för många, många människor – i Sverige, men från hela världen. Ta i hand är projektet som använder detta faktum för att skapa gemenskap mellan människor, vilket ju så väl behövs. Samtidigt utgår vi hela tiden från det lokala perspektivet och från specifika platser.  På så sätt möter vi människor direkt och människor möter varandra. Det spelar roll.

Fokus på tre områden av Västra Götaland

Ta i hand gjordes i tre områden i Västra Götaland, nämligen: Biskopsgården i Göteborg, Falköpingsbygden i Skaraborg och området kring Vänersborgs och Trollhättans kommuner.

I dessa områden skapades slöjdträffar – dit alla var välkomna och som aldrig kostade något. Det skapades  samtal om slöjdens betydelse och om det egna skapandet. Träffarna blev till möjligheter att slöjda, förverkliga idéer, utveckla sitt skapande och lära känna andra hantverksintressrade. Det var viktigt både att ge utrymme för individens skapande, men också att genom det bidra till en utveckling av slöjden som kulturarv. Slöjden växer med sina utövare och alla tjänar på att mer och fler inkluderas.

Gemenskap, berättelser och skaparglädje

Att slöjda och handarbeta tillsammans har uppmärksammat oss på just att vi har mycket gemensamt, samtidigt som det blir ett interkulturellt utbyte av kunskaper, erfarenheter, idéer och berättelser. Alla lär vi oss av och med varandra!

Ta i Hand genomfördes första gången i Göteborg 2014 och var då ett samarbete mellan Slöjd i Väst, Svensk Form Väst och föreningen Göteborgsslöjd. Ett antal slöjdträffar genomfördes på olika platser i Biskopsgården där slöjd och hantverksintresserade människor träffades och slöjdade tillsammans.

Är du intresserad av föreningen?

Är du intresserad av hur föreningens arbete kommer se ut eller vill du vara med?

Kontakta:

E-postadress

Senast uppdaterad: 2017-11-29 12:53