Tälj för spel och lek!

Vuxen och barn arbetar tillsammans och täljer leksaker

Vi tillverkar spel och lekredskap såsom reppussel, ring på pinne, påvespel, retsticka, snurra, brummare, kubbspel, vindsnurra och mycket annat.

Materialet vi använder är färskt trä av olika slag samt färg, snöre, ståltråd och annat som ingår i föremålen. Till vår hjälp har vi redskap som kniv, bandkniv, navare, täljhäst, grensåg, känsespel m.m.

Vi går igenom täljning och säkerhet, klyvning, fiberriktning, krympning, håltagning, tillverkning av snoddar m.m. Inga särskilda förkunskaper krävs, upplägget anpassas individuellt utifrån de förkunskaper man har.

Kursledaren

Jag som håller i kursen heter Martin Ericsson och är möbelsnickare, konsthantverkare och slöjdlärare. Jag är bl.a. utbildad på Stenebyskolan och HDK. Har även gått slöjdklubbshandledarutbildningen i Västra Götaland. Jag driver Äskekärrs Möbelsnickeri och håller kurser i olika former av trähantverk. Ofta arbetar vi då, som i detta fall, med färskt trä. Jag undervisar även i trähantverk på hantverkscentrum i Tibro.

Ta med

Om du har en täljkniv kan du ta med dig den men allt ni behöver, både verktyg och material finns på plats.

Delta

Anmälan avser ett barn och en vuxen som deltar tillsammans hela kursen. Om ni jobbar på samma föremål eller på olika är upp till er och barnets förmåga. Åldersgräns 9 år. 

Vad, När och Hur

Tid: Lö och sö 1-2 juli kl. 10-16
Kursledare: Martin Ericsson, möbelsnickare,
konsthantverkare och slöjdlärare
Avgift: 1 650 kr. Material ingår
Plats: Slöjdens hus
Petter Heléns gata 3, Skövde

Anmälan och frågor
Studieförbundet Vuxenskolan Lerum 
www.sv.se/lerum
Tel 0302-158 58 
Epost: E-postadress

Mer information om kursinnehåll:
Hemslöjdskonsulenterna i Västarvet
Tel: 070-662 68 05
E-post: slojdivast[a]vgregion.se

Senast uppdaterad: 2017-10-18 12:32