Ur Björk

22 slöjdare i Västra Götaland och Värmland fick 2014 dela på en 30 cm tjock och 25 meter hög björk. Med fria händer och sinnen visade de vad och hur mycket man kan göra av en enda björk.

Om projektet

I en undersökning där man simulerat vad som händer om man gör biodiesel av 6 miljoner kubikmeter ved blev utbytet av detta värden ca 6 miljoner kronor samt skapade 300 arbetstillfällen. Vid förädling till träprodukter, med samma vedmängd, skapas 17 000 arbetstillfällen och värdet på produkterna uppgår till 40 miljarder.

Värdet ökar i storleksordning 30-50 gånger om vi tillverkar möbler och föremål jämfört med att sälja den sågade råvaran på export, slår forskare fast.

I Västra Götaland och Värmland har vi prövat samma modell om än i mindre skala. 22 slöjdare tog sig an en 25 m hög björk som var 30 cm i diameter. Björkens volym var ca 800 liter (0,8 kubikmeter). Timmer av björk kostar ca 500: -/m3.

Ur björkens ved och en del näver skapades ca 350 föremål och ett uppskattat nettovärde utan moms uppgår till 250 000 kronor. Vilket ger ett 40-faldigt förädlingsvärde. Kanske kan vi dessutom räkna hem en betydande energivinst då slöjdens produktionsmetoder är resurssnål.

Att slöjden också innehåller ”det goda livet” med investeringar i egenutveckling, kreativitet och livskvalitet hade varit intressant att kunna mäta eller som någon uttryckte ” ett par timmar i snickarboden är ju värt några tusenlappar i rent välbefinnande”.

Trä, och för den delen andra växtbaserade råvaror, ska så långt som möjligt förädlas till möbler och slöjd etc. Därefter återvinnas och i slutfasen användas för energi. Det är att resurshushålla med material och agera klimatsmart. Vad skulle produktvärdet vara om slöjden tog sig an 6 miljoner kubikmeter ved?

Projektet tillkom på initiativ av en grupp slöjdare och drivs i samarbete med hemslöjdskonsulenterna i Region Värmland & Slöjd i Väst/Västarvet.

Mer och uppdaterad information hittar du på Ur björks hemsida: www.urbjork.se

Utställningen är nu avslutad och föremålen har återlämnats till slöjdarna

Kontakt

Torbjörn Lindström
Enhetschef Slöjd / Västarvet
tel. 010441 43 52
mob. +46(0)706 626806
torbjorn.lindstrom@vgregion.seSenast uppdaterad: 2018-04-16 14:20