Kurser och kunskap

Västarvets hemslöjdskonsulenter verkar för att slöjdkunskapen ska leva och utvecklas i Västra Götaland. Det sker bland annat genom att erbjuda kurser, utställningar och genomföra speciella satsningar på hantverkskunskaper som annars riskerar att gå förlorade.