Kurser och kunskap

Västarvets hemslöjdskonsulenter verkar för att slöjdkunskapen ska leva och utvecklas i Västra Götaland. Det sker bland annat genom att erbjuda kurser, utställningar och genomföra speciella satsningar på hantverkskunskaper som annars riskerar att gå förlorade.

Projekt skapas ut efter behov och olika år gör vi olika satsningar. Här hittar du information om kursverksamhet, kommande, pågående och avslutade projekt, platser som är värda att besöka ur ett slöjdperspektiv samt var du kan hitta verktyg och andra slöjdprodukter.

Senast uppdaterad: 2018-10-30 12:21